Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Nägemus pitseriga märgitutest Pärast seda ma nägin nelja inglit seisvat ilmamaa neljal
 nurgal kinni pidamas ilmamaa nelja tuult, et tuul ei puhuks
 ilmamaa peale ega mere peale ega ühegi puu peale.

Ja ma nägin teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt,
 temal oli elava Jumala pitsat ning ta hüüdis suure häälega
 neile neljale inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale
 ja merele:

„Ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne
 kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsaesisele!”

Ma kuulsin pitseriga märgitute arvu: sada nelikümmend neli
 tuhat pitseriga märgitut kõigist Iisraeli laste suguharudest:

Juuda suguharust kaksteist tuhat,
 Ruubeni suguharust kaksteist tuhat,
 Gaadi suguharust kaksteist tuhat,

Aaseri suguharust kaksteist tuhat,
 Naftali suguharust kaksteist tuhat,
 Manasse suguharust kaksteist tuhat,

Siimeoni suguharust kaksteist tuhat,
 Leevi suguharust kaksteist tuhat,
 Issaskari suguharust kaksteist tuhat,

Sebuloni suguharust kaksteist tuhat,
 Joosepi suguharust kaksteist tuhat,
 Benjamini suguharust kaksteist tuhat pitseriga märgitut.

Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda
 ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja
 suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning
 Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes.

Nad hüüdsid suure häälega:
 „Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja Tallel!”


  Kõik inglid seisid trooni ja vanemate ja nelja olevuse
 ümber ning heitsid trooni ette silmili maha ja kummardasid
 Jumalat,

hüüdes:
 „Aamen! Õnnistus ja kirkus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja võim olgu meie Jumalale igavesest ajast igavesti! Aamen.”


  Ja üks vanematest kõneles ja ütles mulle: „Need seal
 valgetes rüüdes - kes nad on ja kust nad tulid?”

Ma vastasin talle: „Mu isand, sina tead.” Ning tema
 ütles mulle:
 „Need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres.

Sellepärast nad on Jumala trooni ees ning on teenimas teda ööd ja päevad tema templis. See, kes istub troonil, laotab oma telgi nende üle.
Neile ei tule iial enam nälga ega iial enam janu, ka ei lange nende peale päikest ega mingit lõõska,
sest Tall, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile; ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist.”