Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Nägemus raamatust ja Tallest Ja ma nägin troonil istuja paremas käes rullraamatut, täis
 kirjutatud seest ja väljast, kinni pandud seitsme pitseriga.

Ma nägin võimsat inglit, kes suure häälega kuulutas:
 „Kes on väärt avama seda raamatut ja lahti tegema selle pitsereid?”

Ning mitte ükski taevas ega maa peal ega maa all ei suutnud avada
 raamatut ega vaadata sinna sisse.

Ma nutsin kibedasti, et kedagi ei leitud väärt olevat
 avama seda raamatut ning vaatama sinna sisse.

Siis üks vanemaist ütles mulle: „Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda
 suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu
 ja selle seitse pitserit!”

Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja vanemate keskel
 seismas Talle, kes oli otsekui tapetud ning kellel oli seitse sarve ja
 seitse silma - need on seitse Jumala vaimu, kes on läkitatud
 kogu ilmamaale.

Ja ta tuli ning võttis raamatu troonil istuja paremast
 käest.

Kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja need
 kakskümmend neli vanemat heitsid maha Talle ette, igaühel oli
 käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte - need on pühade
 palved.

Ning nad laulsid uut laulu:
 „Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja
 paganahõimudest

ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie
 Jumalale
ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa.”


  Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja
 olevuste ja vanemate ümber, ning nende arv oli kümme tuhat korda
 kümme tuhat ja tuhat korda tuhat.

Nad hüüdsid valju häälega:
 „Tall, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!”


  Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres
 ning kõike, mis on nendes, kuulsin ma hüüdvat:
 „Sellele, kes istub troonil, ja Tallele - õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti!”


  Ja need neli olevust ütlesid: „Aamen.” Ning vanemad
 heitsid maha ja kummardasid.