Piibel.NET
Johannese evangeeliumJohannese
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Jeesus ilmub Tibeeriase järve rannal Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tibeeriase
 järve ääres. Aga ta ilmus nõnda:

Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, ja
 Naatanael, kes oli Galilea Kaanast, ja Sebedeuse pojad ja veel kaks
 tema jüngritest olid seal koos.

Siimon Peetrus ütles neile: „Ma lähen kalale.” Nad ütlesid
 talle: „Me tuleme sinuga kaasa.” Nad läksid välja ja astusid paati. Ent
 sellel ööl ei püüdnud nad midagi.

Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei teadnud, et
 see on Jeesus.

Jeesus ütles siis neile: „Lapsed, on teil midagi
 leivakõrvaseks?” Nad vastasid talle: „Ei ole.”

Aga tema ütles neile: „Heitke noot paremale poole paati, siis te
 leiate!” Nad heitsidki, ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga
 tõttu.

Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas, Peetrusele: „See on
 Issand!” Siimon Peetrus, kuulnud, et see on Issand, võttis kuue
 ümber, sest ta oli alasti, ja hüppas järve.

Aga teised jüngrid tulid paadiga - nad ei olnud ju kaldast
 kaugemal kui umbes kakssada küünart* - ja vedasid noota kaladega.

Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja
 selle peal kala ning leiba.

Jeesus ütles neile: „Tooge neid kalu, mida te praegu
 püüdsite!”

Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu,
 arvult sada viiskümmend kolm. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid
 oli nii palju.

Jeesus ütles neile: „Tulge sööma!” Ükski jüngritest ei
 julgenud temalt küsida: „Kes sa oled?”, sest nad teadsid, et ta on Issand.

Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile, ja samuti kala.
See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast
 surnuist ülestõusmist.

Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele:
 „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?”
 Peetrus ütles talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.”
 Jeesus ütles talle: „Sööda mu tallesid!”

Tema ütles talle veel teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas
 sa armastad mind?” Ta vastas talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa
 oled mulle armas.” Jeesus ütles talle: „Hoia mu lambaid kui
 karjane!”

Tema ütles talle kolmandat korda: „Siimon, Johannese poeg, kas ma
 olen sulle armas?” Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt
 kolmandat korda: „Kas ma olen sulle armas?” Ja ta ütles temale:
 „Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus
 ütles talle: „Sööda mu lambaid!

Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa
 end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis
 sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu
 sa ei taha.”

Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi
 Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle:
 „Järgne mulle!”

Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda
 Jeesus armastas, kes ka õhtusöömaajal oli nõjatunud tema rinnale ja
 küsinud: „Issand, kes on su äraandja?”

Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele: „Issand, aga kuidas on
 temaga?”

Jeesus ütles talle: „Kui ma tahan, et ta jääb minu
 tulekuni - mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!”

Siis levis kuuldus vendade seas, et too jünger ei surevatki.
 Aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei sure, vaid: „Kui ma tahan,
 et ta jääb minu tulekuni - mis see sinusse puutub?”

Lõppsõna Tema on see jünger, kes tunnistab neist asjust ja on selle
 kirjutanud; ja me teame, et tema tunnistus on õige.

On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik
 ükshaaval üles kirjutataks, siis, ma arvan, ei
 suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada.