Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Seitsmes pitser avatakse Kui Tall avas seitsmenda pitseri, sündis taevas vaikus
 ligi pooleks tunniks.

Seitsme pasuna puhumine Ja ma nägin neid seitset inglit, kes seisid Jumala palge
 ees, ning neile anti seitse pasunat.

Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne
 suitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta
 paneks neid koos kõikide pühade palvetega kuldaltarile, mis on
 trooni ees.

Ja suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega
 ingli käest Jumala ette.

Ja ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega
 altarilt ja viskas ilmamaa peale, ning sündis pikselööke ja
 kõuemürinaid ja välke ja maavärinat.

Esimesed neli inglit puhuvad pasunat Ja need seitse inglit, kelle käes oli seitse pasunat,
 seadsid end pasunat puhuma.

Esimene puhus pasunat ning sündis rahet ja tuld segamini
 verega ja see visati ilmamaa peale ning kolmandik ilmamaad põles
 ära ja kolmandik puudest põles ära ning kõik haljas rohi põles
 ära.

Teine ingel puhus pasunat ning otsekui suur tules põlev
 mägi visati merre ning kolmandik merd muutus vereks,

ja kolmandik mereloomi, kel hing sees, suri ära, ja
 kolmandik laevu läks põhja.

Kolmas ingel puhus pasunat ning taevast kukkus maha
 suur täht, mis põles otsekui tõrvik ning kukkus kolmandiku
 jõgede ja veeallikate peale.

Tähe nimi oli Koirohi. Kolmandik vetest muutus
 koirohuks ning palju inimesi suri vee kätte, sest see oli läinud
 mõruks.

Neljas ingel puhus pasunat ning kustutati kolmandik päikest
 ja kolmandik kuud ja kolmandik tähti, nii et kolmandik neist
 pimeneks ja kolmandik päeva ei paistaks ja ööd nõndasamuti.

Ja ma nägin ja kuulsin üht kotkast keset taevast lendamas
 ning suure häälega hüüdmas: „Häda, häda, häda neile, kes elavad
 ilmamaa peal, nende kolme ingli pasunahääle pärast, kes alles
 hakkavad pasunat puhuma!”