Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
22Nägemus uuest Jeruusalemmast Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall.
 See saab alguse Jumala ja Talle troonist.

Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis
 kannab vilja kaksteist korda, andes iga kuu oma vilja,
 ning puu lehed annavad tervist rahvastele.

Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle
 troon on seal ning ta sulased teenivad teda

ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel.
Ja ööd ei ole enam ning neile ei ole vaja
 lambivalgust ega päikesevalgust, sest Issand Jumal ise valgustab
 neid, ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast
 igavesti.

Issand Jeesus tuleb varsti Tema ütles mulle: „Need on ustavad ja tõelised sõnad!
 Issand, prohvetivaimude Jumal, on läkitanud oma ingli oma
 sulastele näitama, mis varsti peab sündima.

Ja vaata, ma tulen peagi! Õnnis on see, kes hoiab alal
 selle raamatu ennustuse sõnu!”

Mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja
 kui ma seda olin kuulnud ja näinud, siis ma heitsin maha ingli
 jalge ette, et kummardada teda, kes mulle seda näitas.

Ja tema ütles mulle: „Vaata, ära tee seda! Sest ma olen sinu ning
 prohvetite, su vendade, ja nende kaassulane, kes selle raamatu
 sõnu alal hoiavad. Kummarda Jumalat!”

Tema ütles mulle: „Ära pane pitseriga kinni selle raamatu
 ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal!

Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on
 rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam
 õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!

Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun
 igaühele tema tegude järgi.

Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots!
Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks
 meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna
 sisse!

Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja
 ebajumalateenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad.

Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama
 koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav
 koidutäht.”

Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!” Ja see, kes kuuleb,
 öelgu: „Tule!” Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma
 tasuta!

Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu
 ennustuse sõnu: kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb
 Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on
 kirjutatud.

Ja kui keegi võtab midagi ära selle prohvetiraamatu
 sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast
 linnast, millest on kirjutatud selles raamatus.

Tema, kes seda tunnistab, ütleb: „Jah, ma tulen
 varsti!” Aamen. Tule, Issand Jeesus!

Issanda Jeesuse arm olgu kõikidega! Aamen.