Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Kuue pitseri avamine Ja ma nägin, kui Tall avas esimese seitsmest pitserist ja
 ma kuulsin üht neljast olevusest otsekui kõuehäälega hüüdvat:
 „Tule!”

Ma nägin: ennäe, valge hobune, ning selle seljas istujal
 oli käes amb ning talle anti pärg ja ta läks välja võitjana
 võitmiseks.

Kui ta avas teise pitseri, kuulsin ma teist olevust
 hüüdvat: „Tule!”

Ja tuli välja teine, tulipunane hobune, ning selle seljas istujale anti
 voli võtta ära rahu ilmamaa pealt, et inimesed üksteist tapaksid,
 ning talle anti suur mõõk.

Kui ta avas kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat
 olevust hüüdvat: „Tule!” Ja ma nägin, ennäe: must hobune,
 ja selle seljas istujal olid käes kaalud,

ning ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat:
 „Mõõt nisu ühe teenari eest ja kolm mõõtu otri ühe teenari eest!
 Ja õlile ja veinile ära tee kahju!”

Kui ta avas neljanda pitseri, kuulsin ma neljanda olevuse
 häält hüüdvat: „Tule!”

Ja ma nägin, ennäe: tuhkur hobune, ja selle seljas
 istuja nimi oli Surm, ja temaga tuli kaasa Surmavald ning neile
 anti meelevald veerandi üle ilmamaast - tappa mõõga ja nälja ja
 surmaga ning ilmamaa loomade läbi.

Kui ta avas viienda pitseri, nägin ma altari all nende
 hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse
 pärast, mis neil oli.

Nad hüüdsid suure häälega: „Kui kaua, oh püha ja
 tõeline Valitseja, ei mõista sa kohut ega nõua kätte meie verd
 neilt, kes elavad ilmamaal?”

Neile igaühele anti valge rüü ning neile öeldi, et nad
 veel natuke aega puhkaksid rahus, kuni saab täis nende
 kaassulaste ja nende vendade arv, kes veel tapetakse nõnda nagu
 nemadki.

Ja ma nägin, kui ta avas kuuenda pitseri, et sündis suur
 maavärin ning päike läks mustaks nagu leinariie ja kuu muutus
 nagu vereks

ning taevatähed kukkusid maa peale, nii nagu viigipuu, mida
 suur tuul raputab, viskab maha oma suvemarjad.

Ning taevas taganes otsekui kokkukeeratav rullraamat, ja
 kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast,

ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad
 ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede
 kaljulõhedesse.

Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele: Langege meie peale
 ja peitke meid troonil istuja palge eest ning Talle viha eest!

Sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda
 seisma?