Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Haaman puuakse Kui kuningas ja Haaman olid tulnud kuninganna Estri juurde peole,
siis ütles kuningas veini juues Estrile ka teisel päeval:
 „Mida sa palud, kuninganna Ester, see antakse sulle! Ja su
 soov, olgu see või pool kuningriiki, täidetakse!”

Ja kuninganna Ester kostis ning ütles: „Kui ma olen sinu silmis
 armu leidnud, kuningas, ja kui kuningas heaks arvab, siis kingitagu
 mulle mu palvel mu elu ja vastavalt mu soovile mu rahvas!

Sest meie, mina ja mu rahvas, oleme müüdud hävitamiseks,
 tapmiseks ja hukkamiseks. Kui meid oleks müüdud sulaseiks ja
 teenijaiks, siis ma oleksin vaikinud, sest seesugune õnnetus ei
 oleks kuninga tülitamiseks küllaldane.”

Siis rääkis kuningas Ahasveros ja küsis kuninganna Estrilt:
 „Kes see on ja kus see on, kes on julgenud nõnda teha?”

Ja Ester vastas: „Vaenlane ja vihamees on see kuri
 Haaman!” Siis kohkus Haaman kuninga ja kuninganna ees.

Ja kuningas tõusis vihasena veini joomast ning läks palee rohuaeda,
 aga Haaman jäi paluma kuninganna Estrit oma elu pärast, sest ta nägi,
 et kuninga poolt oli tema kohta halba otsustatud.

Kui kuningas tuli palee rohuaiast tagasi kotta, kus veini oli
 joodud, siis oli Haaman langenud asemele, millel Ester lamas. Ja
 kuningas ütles: „Kas ta tahab isegi kuningannat mu oma kojas ära
 naerda?” Vaevalt oli see sõna kuninga suust välja tulnud, kui juba
 Haamani nägu kaeti.

Ja Harbona, üks kuningat teenivatest eunuhhidest, ütles:
 „Ennäe, seal on ka puu, mille Haaman laskis valmistada Mordokai
 jaoks, kes kuninga huvides kõneles. See seisab Haamani koja juures,
 viiskümmend küünart kõrge.” Ja kuningas ütles: „Pooge ta
 sinna!”

Ja Haaman poodi puusse, mille ta Mordokai jaoks oli lasknud
 valmistada; siis lahtus kuninga viha.