Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Kuningas austab Mordokaid Sel ööl ei saanud kuningas und; siis käskis ta tuua
 meelespeetavate sündmuste kirja, ajaraamatu. Ja kui sellest kuningale
 ette loeti,

siis leiti kirjutatud olevat, kuidas Mordokai oli andnud teateid
 Bigtani ja Teresi, kuninga kahe eunuhhi kohta lävehoidjate
 hulgast, et need olid tahtnud pista oma kätt kuningas Ahasverose külge.

Ja kuningas küsis: „Missugune austus ja ülendus on Mordokaile
 selle eest osaks saanud?” Kuninga sulased, kes teda teenisid,
 vastasid: „Ta pole midagi saanud.”

Siis küsis kuningas: „Kes on õues?” Haaman oli just tulnud
 kuningakoja välisõue kuningale ütlema, et Mordokai poodaks puusse,
 mille ta tema jaoks oli käskinud valmistada.

Ja kuninga sulased vastasid temale: „Vaata, Haaman seisab
 õues.” Ja kuningas ütles: „Ta tulgu sisse!”

Ja Haaman tuli ning kuningas küsis temalt: „Mida tuleks teha
 selle mehega, keda kuningas tahab austada?” Siis mõtles Haaman oma
 südames: „Kellele muule tahab kuningas rohkem austust avaldada kui
 minule?”

Ja Haaman vastas kuningale: „Mehele, keda kuningas tahab austada,
toodagu kuninglik kuub, millesse kuningas ise on olnud riietatud,
 ja hobune, kelle seljas kuningas on ratsutanud ja kellele kuninglik
 peaehe on pähe pandud.

Kuub ja hobune antagu kuninga ühe vürsti kätte ülikute hulgast;
 ja riietatagu mees, keda kuningas tahab austada, ning sõidutatagu
 teda hobuse seljas linna väljakule ja hüütagu tema ees: Nõnda tehakse
 mehega, keda kuningas tahab austada!”

Siis ütles kuningas Haamanile: „Tõtta, võta kuub ja hobune,
 nagu sa oled öelnud, ja tee nõnda juut Mordokaiga, kes istub kuninga
 väravas! Ära jäta midagi tegemata kõigest sellest, mis sa oled
 öelnud!”

Ja Haaman võttis kuue ja hobuse, riietas Mordokai ja sõidutas
 ta linna väljakule ning hüüdis tema ees: „Nõnda tehakse mehega,
 keda kuningas tahab austada!”

Seejärel pöördus Mordokai tagasi kuninga väravasse, Haaman aga
 ruttas oma kotta leinates ja kinnikaetud peaga.

Kui Haaman jutustas Seresele, oma naisele, ja kõigile oma
 sõpradele kõik, mis temale oli juhtunud, siis ütlesid talle tema
 targad ja ta naine Seres: „Kui Mordokai, kelle ees sa oled hakanud
 langema, on juutide soost, siis sa ei suuda tema vastu midagi, vaid
 sa langed tõesti tema ees.”

Kui nad alles temaga rääkisid, saabusid kuninga eunuhhid ja
 kiirustasid Haamanit minema sellele peole, mille Ester oli
 korraldanud.