Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Ester korraldab peo Ja kolmandal päeval pani Ester selga kuninglikud rõivad ning
 astus kuningakoja siseõue, mis oli otse kuningakoja vastas; ja
 kuningas istus oma kuninglikul aujärjel kuninglikus kojas, koja ukse
 vastas.

Kui kuningas nägi kuninganna Estrit õues seisvat, siis leidis too
 armu tema silmis ja kuningas sirutas Estri poole kuldkepi, mis tal
 käes oli; siis Ester astus ligi ja puudutas kepiotsa.

Ja kuningas ütles temale: „Mis sul tarvis on, kuninganna Ester,
 ja mida sa palud? Kui see oleks ka pool kuningriiki, see antakse
 sulle!”

Ja Ester vastas: „Kui kuningas heaks arvab, siis tulgu kuningas
 ja Haaman täna peole, mille ma temale olen korraldanud!”

Kuningas ütles: „Saatke kiiresti Haaman, et saaksime teha, nagu
 Ester on öelnud!” Ja kuningas ning Haaman tulid peole, mille Ester oli
 korraldanud.

Ja veini juues ütles kuningas Estrile: „Mida sa palud? See
 antakse sulle! Ja su soov, olgu see või pool kuningriiki,
 täidetakse!”

Aga Ester kostis ning ütles: „Mu palve ja soov on:
kui ma kuninga silmis olen armu leidnud ja kui kuningas heaks
 arvab anda, mida ma palun, ja teha, mida ma soovin, siis tulgu
 kuningas ja Haaman peole, mille ma neile korraldan; ma teen siis
 homme, nagu kuningas soovib!”

Haaman valmistab Mordokaile võlla Ja Haaman läks sel päeval sealt ära rõõmsana ja heas tujus; aga
 kui Haaman nägi Mordokaid kuninga väravas, et too ei tõusnud püsti ega
 värisenud tema ees, siis Haaman sai täis tulist viha Mordokai vastu.

Aga Haaman talitses ennast ja läks oma kotta; siis ta läkitas
 sõna ja
 laskis tuua oma sõbrad ja oma naise Serese.

Ja Haaman jutustas neile oma suurest rikkusest ja oma paljudest
 poegadest, ja sellest, kuidas kuningas teda oli ülendanud ja kuidas
 ta teda oli edutanud kuninga vürstide ja sulaste ees.

Ja Haaman ütles: „Isegi kuninganna Ester ei lasknud kedagi muud
 kui mind tulla koos kuningaga peole, mille ta korraldas. Ja homsekski
 on ta mind kutsunud koos kuningaga.

Aga see kõik ei rahulda mind, niikaua kui ma näen juut Mordokaid
 istumas kuninga väravas!”

Siis ütlesid ta naine Seres ja kõik ta sõbrad temale:
 „Tehtagu
 puu, viiskümmend küünart kõrge, ja ütle hommikul kuningale, et
 Mordokai sinna poodaks. Siis sa võid rõõmsalt koos kuningaga minna
 peole!” See kõne oli Haamani meelest hea ja ta käskis puu valmis
 teha.