Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Kuningas Ahasverose suur pidu Ja see sündis Ahasverose ajal, selle Ahasverose, kes valitses
 Indiast Etioopiani - sada kahtkümmend seitset maad -,

neil päevil, kui kuningas Ahasveros istus oma kuninglikul
 aujärjel Suusani palees.

Oma valitsemise kolmandal aastal tegi ta võõruspeo kõigile oma
 vürstidele ja sulastele; Pärsia ja Meedia võimukandjad, ülikud ja
 maavalitsejad olid tema juures.

Ta näitas oma kuningriigi määratut rikkust ja oma võimu toredat
 hiilgust palju päevi - sada kaheksakümmend päeva.

Ja kui need päevad olid möödunud, tegi kuningas seitsmepäevase
 peo kogu Suusani palees olevale rahvale, niihästi suurtele kui
 väikestele, kuningliku palee rohuaia väljakul.

Peened valged ja sinised kangad olid kinnitatud valgete ja
 purpurpunaste nööridega hõberõngaste ja marmorsammaste külge; kullast
 ja hõbedast lamamisasemed olid alabastrist ja marmorist, klaasjaist
 ja kirjudest kividest ruudulisel põrandal.

Juua anti kuldkarikaist, karikaid oli mitmesuguseid, ja
 kuninglikku veini oli palju, kuninga kohaselt.

Aga joomisel kehtis korraldus, et sundust ei ole, sest kuningas
 oli seda kinnitanud kõigile oma kojaülemaile, et igaüks võib teha,
 nagu temale meeldib.

Kuninganna Vasti tegi peo ka naistele kuningas Ahasverose
 kuninglikus kojas.

Seitsmendal päeval, kui kuninga süda oli veinirõõmus, käskis ta
 Mehumani, Bistat, Harbonat, Bigtat, Abagtat, Seetarit ja Karkast,
 seitset eunuhhi, kes kuningas Ahasverost teenisid,

tuua kuninganna Vasti kuninga ette koos kuningliku krooniga, et
 näidata rahvaile ja vürstidele tema ilu, sest ta oli ilusa
 välimusega.

Aga kuninganna Vasti keeldus tulemast kuninga käsu peale, mis
 eunuhhide kaudu oli antud; siis raevutses kuningas väga ja viha
 süttis temas põlema.

Ja kuningas küsis tarkadelt, kes aegu mõistsid, sest oli viisiks
 panna kuninga käsk kõigi seaduse- ja õigusetundjate ette,

ja temale lähemad olid Karsena, Seetar, Admata, Tarsis, Meres,
 Marsena ja Memukan, seitse Pärsia ja Meedia vürsti, kes nägid kuninga
 palet ja istusid kuningriigis esimesel kohal:

„Mida tuleks seaduse järgi teha kuninganna Vastiga, sellepärast
 et ta ei ole täitnud kuninga käsku, mis eunuhhide kaudu oli
 antud?”

Siis vastas Memukan kuninga ja vürstide ees: „Mitte ainult
 kuninga vastu ei ole kuninganna Vasti eksinud, vaid ka kõigi vürstide
 ja kõigi rahvaste vastu kuningas Ahasverose kõigis maades.

Kui kuninganna tegu saab teatavaks kõigile naistele, siis nad
 hakkavad põlgusega vaatama oma meestele, öeldes: Kuningas
 Ahasveros käskis tuua kuninganna Vasti enese ette, aga tema ei tulnud.

Juba täna võivad Pärsia ja Meedia vürstinnad, kes sellest
 kuninganna teost kuulevad, kõigile kuninga vürstidele nõnda vastata,
 ja sellest tuleb palju põlgust ning viha.

Kui kuningas heaks arvab, siis tulgu temalt kuninglik käsk ja
 see kirjutatagu muutmatuna Pärsia ja Meedia seaduste hulka, et Vasti
 ei tohi tulla kuningas Ahasverose ette ja et kuningas annab tema
 kuningliku au teisele, kes on temast parem!

Ja kui kuninga otsus, mille ta teeb, saab teatavaks kogu tema
 kuningriigis, mis on ju suur, siis austavad kõik naised oma mehi,
 niihästi suured kui väikesed.”

See kõne oli kuninga ja vürstide silmis hea, ja kuningas tegi
 Memukani sõna järgi.

Ja ta läkitas kirjad kõigisse kuninga maadesse, igale maale tema
 oma kirjaviisis ja igale rahvale tema oma keeles, et iga mees olgu
 valitseja oma kojas ja rääkigu oma rahva keelt!