Piibel.NET
Kohtumõistjate raamatKohtumõistjate
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Deboora ja Baarak võidavad Siisera Ja Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Issanda
 silmis, kui Eehud oli surnud.

Siis andis Issand nad Kaanani kuninga Jaabini kätte, kes
 valitses Haasoris; tema sõjaväe pealik oli Siisera, kes elas
 Haroset-Goojimis.

Ja Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole, sest tal oli
 üheksasada raudsõjavankrit ja ta rõhus Iisraeli lapsi tugevasti
 kakskümmend aastat.

Aga naisprohvet Deboora, Lappidoti naine, mõistis sel ajal
 Iisraelile kohut.

Tema istus Deboora-palmi all Raama ja Peeteli vahel Efraimi
 mäestikus, ja Iisraeli lapsed läksid üles tema juurde kohtusse.

Ja Deboora läkitas käskjala ja laskis kutsuda Baaraki, Abinoami
 poja Naftali Kedesist ning ütles temale: „Eks ole Issand,
 Iisraeli Jumal, käskinud: Mine rända Taabori mäele ja võta
 enesega kaasa kümme tuhat meest naftalilaste ja sebulonlaste
 hulgast!

Siis juhin mina su juurde Kiisoni jõe äärde Siisera,
 Jaabini sõjaväe pealiku, ning tema sõjavankrid ja väehulgad, ja
 ma annan ta sinu kätte.”

Ja Baarak vastas temale: „Kui sa tuled koos minuga, siis ma
 lähen; aga kui sa ei tule koos minuga, siis ma ei lähe!”

Ja tema ütles: „Ma tulen kindlasti koos sinuga, ainult et
 teekonnal, millele sa lähed, ei saa au osaks sinule, vaid Issand
 annab Siisera ühe naise kätte.” Ja Deboora võttis kätte ning
 läks koos Baarakiga Kedesisse.

Siis Baarak kutsus Kedesisse kokku Sebuloni ja Naftali, ja
 kümme tuhat meest läks üles tema kannul; ja Deboora läks koos
 temaga.

Aga keenlane Heber oli lahkunud keenlastest, Moosese äia
 Hoobabi lastest, ja oli oma telki üles lüües tulnud kuni
 Saanaimi tammeni, mis on Kedesi juures.

Kui Siiserale teatati, et Baarak, Abinoami poeg, oli
 läinud üles Taabori mäele,

siis hüüdis ta kokku kõik oma sõjavankrid, üheksasada
 raudvankrit, ja kogu rahva, kes tal oli, Haroset-Goojimist
 Kiisoni jõe äärde.

Ja Deboora ütles Baarakile: „Tõuse, sest see on päev, mil
 Issand annab Siisera sinu kätte! Eks ole Issand su ees välja
 läinud?” Siis Baarak läks Taabori mäelt alla ja tema järel kümme
 tuhat meest.

Ja Issand viis segadusse Siisera ja kõik sõjavankrid ja
 kogu leeri Baaraki mõõgatera ees - ja Siisera astus vankrist
 maha ning põgenes jala.

Ja Baarak ajas vankreid ja sõjaväge taga kuni
 Haroset-Goojimini, ja kogu Siisera sõjavägi langes mõõgatera
 läbi, ainsatki ei jäänud järele.

Aga Siisera oli jala põgenenud keenlase Heberi naise Jaeli
 telki, sest Haasori kuninga Jaabini ja keenlase Heberi soo vahel
 oli rahu.

Ja Jael tuli välja Siiserale vastu ning ütles temale:
 „Tule sisse, mu isand, tule sisse mu juurde, ära karda!” Ja Siisera
 läks tema juurde telki ning Jael kattis ta vaibaga.

Ja Siisera ütles temale: „Anna mulle pisut vett juua, sest
 mul on janu!” Siis Jael võttis lahti piimaastja, andis temale
 juua ja kattis ta kinni.

Ja Siisera ütles temale: „Seisa telgi uksel ja kui keegi
 tuleb ja küsib ning ütleb: Kas siin on keegi?, siis vasta: Ei
 ole!”

Aga Jael, Heberi naine, haaras ühe telgivaia ja võttis
 vasara kätte ning läks hiljukesi ta juurde ja tagus vaia ta
 oimudesse, nõnda et see tungis maasse; tema magas ju väsimuse
 pärast sügavasti; nõnda ta suri.

Ja vaata, Baarak ajas Siiserat taga. Siis Jael läks välja
 temale vastu ja ütles talle: „Tule, ma näitan sulle meest, keda
 sa otsid!” Ja Baarak läks sisse tema juurde, ja vaata, Siisera lamas
 surnuna, vai oimudes.

Nõnda alandas Jumal sel päeval Jaabinit, Kaanani kuningat,
 Iisraeli laste ees.

Ja Iisraeli laste käsi lasus üha rängemini Kaanani kuninga
 Jaabini peal, kuni nad hävitasid Kaanani kuninga Jaabini.