Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Haaman puuakse Selsamal päeval andis kuningas Ahasveros kuninganna Estrile
 juutide vaenlase Haamani koja; ja Mordokai võis tulla kuninga ette,
 sest Ester oli teatanud, kes ta temale oli.

Ja kuningas tõmbas oma pitserisõrmuse, mille ta Haamanilt oli ära
 võtnud, ja andis selle Mordokaile; ja Ester pani Mordokai Haamani
 koja üle.

Ester päästab juudid Aga Ester rääkis veel kuninga ees ja heitis tema jalge ette maha,
 nuttis ja anus teda, et ta keelaks agaglase Haamani kurjuse ja tema
 kava, mille ta juutide vastu oli sepitsenud.

Siis sirutas kuningas kuldkepi Estri poole ja Ester tõusis ning
 seisis kuninga ees

ja ütles: „Kui kuningas heaks arvab ja kui ma tema ees olen armu
 leidnud, kui see asi on kuninga meelest õige ja mina tema silmis
 vastuvõetav, siis lase kirjutada, et agaglase Haamani, Hammedata poja
 kirjad kavaga, mis ta kirjutas kõigis kuninga maades olevate juutide
 hukkamiseks, tagasi võetaks!

Sest kuidas võiksin näha õnnetust, mis mu rahvast tabab, ja kuidas
 võiksin vaadata oma sugulaste hukkumist?”

Siis ütles kuningas Ahasveros kuninganna Estrile ja juut
 Mordokaile: „Vaata, ma olen andnud Haamani koja Estrile ja Haaman ise on
 puusse poodud, sellepärast et ta tahtis pista oma käe juutide külge.

Ja nüüd kirjutage teie ise juutide pärast kuninga nimel, nagu
 teie meelest hea on, ja kinnitage see kuningliku pitserisõrmusega;
 sest kirja, mis kuninga nimel on kirjutatud ja kuningliku
 pitserisõrmusega on kinnitatud, ei saa tagasi võtta!”

Siis kutsuti otsekohe kuninga kirjutajad - see oli kolmandas kuus,
 siivanikuus, selle kahekümne kolmandal päeval - ja kirjutati kõik,
 mida Mordokai käskis, juutidele ja asehaldureile, maavalitsejaile ja
 maade vürstidele Indiast Etioopiani, saja kahekümne seitsmel maal,
 igale maale tema kirjaviisis ja igale rahvale tema keeles; ka
 juutidele nende kirjaviisis ja keeles.

Seda kirjutati kuningas Ahasverose nimel ja kinnitati kuninga
 pitserisõrmusega; ja kirjad läkitati ratsakäskjalgadega, kes
 ratsutasid kuninglikel hobustel, võidusõiduratsudel.

Kirjas lubas kuningas juutidel igas linnas kokku tulla ja oma elu
 kaitsta, hävitades, tappes ja hukates iga rahva ja maa kõik
 relvastatud jõud, kes neile kallale kipuvad, ka lapsed ja naised, ja
 riisudes nende vara,

ühel ja samal päeval kõigis kuningas Ahasverose maades. See päev
 oli
 kaheteistkümnenda kuu, see on adarikuu kolmeteistkümnendal päeval.

Kirja ärakiri oli antud seadusena igale maale, avaldamiseks
 kõigile rahvastele, et juudid selleks päevaks oleksid valmis oma
 vaenlastele kätte maksma.

Kuninglikel hobustel ratsutavad käskjalad läksid kuninga käsul
 kiiresti välja ja ruttasid, niipea kui seadus oli Suusani palees antud.

Ja Mordokai tuli kuninga juurest kuninglikus kuues,
 sinises ja valges, suure kuldkrooniga ning valge ja
 purpurpunase mantliga; ja Suusani linn hõiskas ja rõõmustas.

Juutidel oli õnn ja rõõm, õndsus ja au.
Ja igal maal ja igas linnas, igal pool, kuhu kuninga käsk ja
 tema seadus jõudis, oli juutidel rõõm ja ilutsemine, pidu ja head
 päevad; ja maa rahvast tunnistasid paljud endid juutideks, sest neid
 valdas hirm juutide ees.