Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
10Mordokai võim ja suurus Ja kuningas Ahasveros pani maale ja mere saartele peale
 töökohustuse.

Ja kõik tema võimsuse ja vägevuse teod ning täpsed andmed
 Mordokai suurusest, kuidas kuningas teda ülendas - eks need ole kirja
 pandud Meedia ja Pärsia kuningate Ajaraamatus?

Sest juut Mordokai oli kuningas Ahasverosest järgmine mees, ta
 oli juutidele suur ja oma paljudele vendadele armas; tema taotles oma
 rahvale head ja kõneles kogu oma soo hüvanguks.