Piibel.NET
Kohtumõistjate raamatKohtumõistjate
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Gideon võidab midjanlased Aga Efraimi mehed küsisid temalt: „Miks sa tegid meile seda,
 et ei kutsunud meid, kui läksid sõdima Midjani vastu?” Ja nad
 riidlesid temaga kangesti.

Ja tema vastas neile: „Mida ma siis nüüd teiega võrreldes
 olen teinud? Eks ole Efraimi järelnoppimine parem kui Abieseri
 viinamarjalõikus?

Teie kätte andis Jumal Midjani vürstid Oorebi ja Seebi. Aga
 mida olen mina teiega võrreldes suutnud teha?” Kui ta nõnda
 rääkis, siis nende pahameel tema vastu andis järele.

Gideon vangistab Midjani kuningad Ja Gideon tuli Jordani äärde ning läks sellest üle, tema ja
 need kolmsada tagaajamisest väsinud meest, kes olid koos temaga.

Siis ta ütles Sukkoti meestele: „Andke ometi leivakakukesi
 rahvale, kes mu kannul käib, sest nad on väsinud; mina ajan taga
 Midjani kuningaid Sebahit ja Salmunat.”

Aga Sukkoti vürstid küsisid: „Kas on Sebahi ja Salmuna
 rusikas sul juba pihus, et peame su väele leiba andma?”

Ja Gideon vastas: „Tõesti, kui Issand annab mu kätte Sebahi
 ja Salmuna, siis ma peksan teie ihu kõrbekibuvitste ja
 ohakatega!”

Siis ta läks sealt üles Penueli ja rääkis neile sedasama;
 ja Penueli mehed vastasid temale nõnda, nagu Sukkoti mehed olid
 vastanud.

Ta tõotas siis ka Penueli meestele, öeldes: „Kui ma rahuga
 tagasi tulen, siis ma kisun selle torni maha!”

Aga Sebah ja Salmuna olid Karkoris ja koos nendega nende
 väed, ligi viisteist tuhat, kõik, kes olid üle jäänud kogu
 hommikumaalaste väest; aga langenuid oli sada kakskümmend tuhat
 mõõgameest.

Ja Gideon läks üles mööda telgielanike teed ida pool
 Nobahit ja Jogbehat ja lõi väge, sest vägi oli muretu.

Sebah ja Salmuna põgenesid, aga Gideon ajas neid taga ja
 võttis vangi mõlemad Midjani kuningad, Sebahi ja Salmuna, ja
 peletas minema kogu leeri.

Kui Gideon, Joase poeg, tuli tagasi taplusest Heresi
 tõusutee juures,

siis ta sai kätte ühe noore mehe Sukkoti meestest ja
 küsitles teda; ja see kirjutas temale üles Sukkoti vürstid ja
 vanemad, seitsekümmend seitse meest.

Siis ta tuli Sukkoti meeste juurde ja ütles: „Vaata, siin
 on Sebah ja Salmuna, kelle pärast te pilkasite mind, öeldes: Kas
 on Sebah ja Salmuna sul juba käes, et peame su väsinud meestele
 leiba andma?”

Ja ta võttis linna vanemad, ja kõrbekibuvitsu ja ohakaid
 ja andis neid tunda Sukkoti meestele.

Ja ta kiskus maha Penueli torni ning tappis linna mehed.
Ja ta küsis Sebahilt ja Salmunalt: „Missugused olid need
 mehed, kelle te Taaboril tapsite?” Ja nad vastasid: „Need olid
 niisugused nagu sina. Igaüks välimuselt nagu kuningapoeg.”

Ja tema ütles: „Need olid mu vennad, mu ema pojad. Nii
 tõesti kui Issand elab: kui oleksite jätnud nad elama, ma ei
 tapaks teid!”

Ja ta ütles Jeterile, oma esmasündinule: „Võta kätte, tapa
 nad!” Aga poiss ei tõmmanud oma mõõka, sellepärast et ta kartis,
 kuna ta oli alles noor.

Siis ütlesid Sebah ja Salmuna: „Võta ise kätte ja tule
 meile kallale, sest nagu mees, nõnda on ta ramm!” Ja Gideon
 tõusis ning tappis Sebahi ja Salmuna; ja ta võttis ehted nende
 kaamelite kaelast.

Ja Iisraeli mehed ütlesid Gideonile: „Valitse meie üle,
 niihästi sina kui su poeg ja su pojapoeg, sest sa oled meid
 päästnud Midjani käest!”

Aga Gideon vastas neile: „Ei valitse mina teie üle ega
 valitse mu poeg teie üle - Issand valitseb teie üle!”

Ja Gideon ütles neile: „Ühte ma palun teilt: igamees andku
 mulle oma saagiks saadud ninarõngas!” Neil olid ju olnud
 kuldninarõngad, sest nad olid ismaeliidid.

Nad vastasid: „Me anname hea meelega!” Ja nad laotasid
 laiali ühe mantli ning igaüks viskas sinna ninarõnga oma
 saagist.

Kuldninarõngad, mis Gideon oli palunud, vaagisid tuhat seitsesada
 kuldseeklit, peale nende kaelaehete ja kõrvarõngaste ja
 purpurriiete, mida Midjani kuningad olid kandnud, ja peale
 kettide, mis olid olnud nende kaamelitel kaelas.

Ja Gideon valmistas neist õlarüü ning asetas selle oma
 linna Ofrasse, ja kogu Iisrael käis seal hoora viisil selle
 järel; aga see sai Gideonile ja tema soole püüdepaelaks.

Nõnda alandati Midjan Iisraeli laste ees ja ta ei tõstnud
 enam oma pead; ja maal oli Gideoni päevil rahu nelikümmend
 aastat.

Ja Jerubbaal, Joase poeg, läks ning elas oma kojas.
Gideonil oli seitsekümmend poega, tema niudeist lähtunuid,
 sest tal oli palju naisi.

Ja tema Sekemis olev liignaine tõi temale ka poja ilmale,
 kellele ta pani nimeks Abimelek.

Ja Gideon, Joase poeg, suri küpses vanuses ja ta maeti oma
 isa Joase hauda abieserlaste Ofrasse.

Aga kui Gideon oli surnud, pöördusid Iisraeli lapsed
 taas ja käisid hoora viisil baalide järel ning seadsid endile
 jumalaks Baal-Beriti.

Ja Iisraeli lapsed ei mõelnud enam Issandale, oma
 Jumalale, kes oli nad päästnud kõigi nende ümberkaudsete
 vaenlaste käest.

Ja nad ei teinud head Jerubbaali, Gideoni perele, tasuks
 kõige hea eest, mida tema oli teinud Iisraelile.