Piibel.NET
Kohtumõistjate raamatKohtumõistjate
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Gideon võidab midjanlased Ja Jerubbaal, see on Gideon, tõusis vara üles, samuti kogu
 rahvas, kes oli koos temaga, ja nad lõid leeri üles Harodi
 allika juurde: midjanlaste leer jäi temast põhja poole, alates
 Moore mäekünkast tasandikul.

Ja Issand ütles Gideonile: „Sinuga on kaasas liiga
 palju rahvast, et võiksin anda midjanlased nende kätte, et Iisrael ei
 hakkaks kiitlema minu ees, öeldes: Mu oma käsi päästis minu.

Ja nüüd hüüa siis rahva kuuldes ja ütle: Kes kardab ja on
 arg, see mingu tagasi ja lahkugu Gileadi mäelt!” Ja rahvast läks
 tagasi kakskümmend kaks tuhat, aga kümme tuhat jäi.

Ja Issand ütles Gideonile: „Rahvast on veelgi palju. Vii
 nad alla vee juurde, siis ma katsun nad seal läbi sinu jaoks.
 See, kelle kohta ma sulle ütlen: Tema mingu koos sinuga!, mingu
 koos sinuga; aga igaüks, kelle kohta ma sulle ütlen: Tema ärgu
 mingu koos sinuga!, ärgu mingu!”

Ja Gideon viis rahva alla vee äärde. Ja Issand ütles
 Gideonile: „Igaüks, kes lakub keelega vett nagu koer, pane
 eraldi, samuti igaüks, kes laskub põlvili jooma!”

Ja nende arv, kes lakkusid käest suhu, oli kolmsada meest,
 aga kõik ülejäänud rahvas oli laskunud põlvili vett jooma.

Ja Issand ütles Gideonile: „Nende kolmesaja mehega, kes
 lakkusid, ma päästan teid ja annan midjanlased su kätte; aga
 kõik muu rahvas mingu igaüks koju!”

Ja nad võtsid rahva teemoona ja nende sarvpasunad enestega
 kaasa, aga kõik muud Iisraeli mehed ta saatis ära, igaühe tema
 telki; need kolmsada meest ta aga jättis; ja midjanlaste leer
 oli temast allpool orus.

Ja sel ööl sündis, et Issand ütles temale: „Tõuse, mine
 alla leeri, sest ma annan selle su kätte!

Aga kui sa kardad minna, siis mine alla leeri koos oma
 teenri Puuraga

ja kuula, mida nad räägivad; siis kinnitatakse pärast seda
 su käsi ja sa oled võimeline minema alla leeri!” Ja ta läks koos
 oma teenri Puuraga alla leeri valvesalkade juurde.

Ja midjanlased, amalekid ja kõik hommikumaalased lebasid
 orus, nõnda palju nagu rohutirtse, ja nende kaameleid oli
 arvamatu palju, nõnda palju nagu liiva mere ääres.

Ja kui Gideon tuli, vaata, siis jutustas üks mees teisele
 unenägu ja ütles: „Vaata, ma nägin und ja ennäe, üks
 odraleivakook veeres midjanlaste leeri, jõudis telgini ja tõukas
 seda, nõnda et see langes maha ja pööras alumise poole peale; ja
 telk jäigi lamama.”

Ja teine vastas ning ütles: „See pole midagi muud kui
 Iisraeli mehe, Joase poja Gideoni mõõk. Jumal on andnud tema
 kätte midjanlased ja kogu leeri.”

Kui Gideon oli kuulnud unenäo jutustust ja selle
 seletust, siis ta kummardas ja läks tagasi Iisraeli leeri ning
 ütles: „Tõuske, sest Issand on andnud Midjani leeri teie
 kätte!”

Ja ta jaotas need kolmsada meest kolmeks salgaks, andis
 neile kõigile kätte sarvpasunad ja tühjad kruusid ning tõrvikud kruuside
 jaoks.

Ja ta ütles neile: „Vaadake mind ja tehke nõndasamuti!
 Vaata, kui ma olen jõudnud leeri servani, siis tehke nõnda, nagu
 mina teen!

Kui ma puhun sarve, mina ja kõik, kes on koos minuga, siis
 puhuge ka teie sarvi ümber kogu leeri ja hüüdke: Issanda ja
 Gideoni eest!”

Ja Gideon ning sada meest, kes olid koos temaga, jõudsid
 leeri serva keskmise öövahikorra alguses, just siis kui valvurid
 olid seatud kohtadele. Siis nad puhusid sarvi ja purustasid
 kruusid, mis neil käes olid.

Ja need kolm salka puhusid sarvi, lõid kruusid katki,
 haarasid vasakusse kätte tõrviku, paremasse kätte sarve
 puhumiseks ja hüüdsid: „Issanda ja Gideoni mõõk!”

Ja igaüks jäi seisma oma kohale ümber leeri. Aga kogu leer
 jooksis, karjus ja põgenes.

Ja nad puhusid kolmesaja sarvega ning Issand pööras ühe
 mõõga teise vastu, ja seda kogu leeris; ja leer põgenes kuni
 Beet-Sittani Serera suunas, kuni Aabel-Mehola rannani Tabbati
 juures.

Ja Iisraeli mehed kutsuti kokku Naftalist, Aaserist ja
 kogu Manassest, ja nad ajasid midjanlasi taga.

Ja Gideon läkitas käskjalad kogu Efraimi mäestikku,
 öeldes: „Tulge alla midjanlaste vastu ja lõigake neil ära veed
 kuni Beet-Baarani, samuti Jordan!” Nõnda kutsuti kõik Efraimi
 mehed kokku ja nad lõikasid ära veed kuni Beet-Baarani, ja
 Jordani.

Ja nad võtsid vangi kaks Midjani vürsti, Oorebi ja Seebi;
 nad tapsid Oorebi Oorebi kaljul ja Seebi Seebi surutõrres, ja
 nad ajasid midjanlasi taga; ja nad tõid Oorebi ja Seebi pead
 Gideonile teisele poole Jordanit.