Piibel.NET
Teine Saamueli raamat2. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Taavet võitleb Sauli suguvõsa vastu Sõda Sauli soo ja Taaveti soo vahel kujunes pikaks; aga Taavet läks üha vägevamaks, Sauli sugu seevastu üha nõrgemaks.
Taaveti pojad, kes sündisid Hebronis Ja Taavetile sündisid Hebronis pojad: tema esmasündinu oli Amnon, kelle ema oli jisreellanna Ahinoam;
tema teine poeg oli Kileab, kelle ema Abigail oli olnud karmellase Naabali naine; kolmas oli Absalom, Gesuri kuninga Talmai tütre Maaka poeg;
neljas oli Adonija, Haggiti poeg; viies oli Sefatja, Abitali poeg;
kuues oli Jitream, Taaveti naise Egla poeg; need sündisid Taavetile Hebronis.
Abner pakub Taavetile lepingut Niikaua kui oli sõda Sauli soo ja Taaveti soo vahel, võimutses Abner Sauli kojas.
Saulil oli olnud liignaine, Rispa nimi, Ajja tütar. Ja Iisboset küsis Abnerilt: „Mispärast sa lähed mu isa liignaise juurde?”
Aga Abner vihastas väga Iisboseti sõnade pärast ja ütles: „Kas ma olen mõni Juuda koerapea? Veel tänapäevalgi ma teen head su isa Sauli soole, tema vendadele ja sõpradele, ja ma ei ole andnud sind Taaveti kätte. Aga nüüd sa heidad mulle ette patusüüd selle naisega!
Jumal tehku Abneriga ükskõik mida, kui ma ei tee Taaveti heaks, mida Issand temale on vandega tõotanud:
kuningriik võetakse Sauli soolt ja Taaveti aujärg püstitatakse Iisraelile ja Juudale Daanist kuni Beer-Sebani!”
Siis ei julgenud Iisboset Abnerile enam sõnagi kosta, sest ta kartis teda.
Ja Abner läkitas käskjalad enese poolt Taaveti juurde küsima: „Kelle päralt on maa?”, et ütelda: „Tee minuga leping, ja vaata, siis on sinuga minu käsi, mis pöörab kogu Iisraeli sinu poole!”
Ja tema vastas: „Hea küll, ma teen sinuga lepingu. Aga ma nõuan sinult ühte asja ja ütlen: Sina ei saa näha mu palet, kui sa ei ole toonud mu ette Sauli tütart Miikalit, enne kui sa tuled vaatama mu palet.”
Siis Taavet läkitas käskjalad Sauli pojale Iisbosetile ütlema: „Anna mu naine Miikal, kelle ma enesele kihlasin saja vilisti eesnaha eest!”
Ja Iisboset läkitas naise järele ning võttis tema ära ta mehelt Paltielilt, Laisi pojalt.
Aga ta mees tuli koos temaga ja käis nuttes ta järel Bahuurimini. Siis ütles Abner temale: „Mine tagasi!” Ja ta läks tagasi.
Ja Abner rääkis Iisraeli vanematega, öeldes: „Te olete juba ammu tahtnud saada Taavetit enestele kuningaks.
Tehke seda siis nüüd, sest Issand on kõnelnud Taaveti kohta, öeldes: Oma sulase Taaveti käega ma päästan oma Iisraeli rahva vilistite käest ja kõigi ta vaenlaste käest.”
Ja Abner rääkis seda ka benjaminlaste kuuldes; seejärel läks Abner ka Hebronisse kõnelema Taaveti kõrvu kõike, mis Iisraeli silmis ja kogu Benjamini soo silmis hea oli.
Kui Abner tuli Taaveti juurde Hebronisse ja koos temaga kakskümmend meest, siis tegi Taavet võõruspeo Abnerile ja meestele, kes olid koos temaga.
Ja Abner ütles Taavetile: „Ma võtan kätte ja lähen ning kogun oma isanda kuninga juurde kogu Iisraeli, et nad teeksid sinuga lepingu ja et sa saaksid valitseda kõige üle, mida su hing himustab.” Siis laskis Taavet Abneri minna, ja ta läks rahus.
Joab tapab Abneri Ja vaata, Taaveti sulased ja Joab tulid rüüsteretkelt ning tõid endaga kaasa palju saaki; Abner ei olnud aga enam Taaveti juures Hebronis, sest Taavet oli lasknud tal minna ja ta oli rahus ära läinud.
Kui Joab ja kogu sõjavägi, kes oli koos temaga, jõudis pärale, siis jutustati Joabile ja öeldi: „Abner, Neeri poeg, tuli kuninga juurde, aga tema laskis tal minna ja ta läks rahus.”
Siis läks Joab kuninga juurde ja ütles: „Mis sa oled teinud? Vaata, Abner tuli sinu juurde! Mispärast sa lasksid ta minema, et ta võis vabalt ära minna?
Sa ju tunned Abnerit, Neeri poega! Muidugi tuli ta sind petma ning uurima su minekuid ja tulekuid, et saada teada, mida sa iganes teed.”
Ja Joab läks Taaveti juurest välja ning läkitas käskjalad Abnerile järele ja need tõid ta tagasi Sira veehoidla juurest; aga Taavet ei teadnud seda.
Ja kui Abner tuli tagasi Hebronisse, siis Joab viis ta kõrvale, keset väravat, et temaga segamatult rääkida; aga seal pistis Joab temale kõhtu, nõnda et ta suri - Joabi venna Asaeli vere pärast.
Kui Taavet pärast sellest kuulda sai, ütles ta: „Mina ja mu kuningriik oleme Issanda ees igavesti süütud Neeri poja Abneri vere pärast.
Tulgu see Joabi pea peale ja kogu ta isa soo peale, ja ärgu kadugu Joabi soost voolusega mees, pidalitõbine, karguga käija, mõõga läbi langeja ja leivapuuduses olija!”
Nõnda tapsid Joab ja tema vend Abisai Abneri, sellepärast et too oli surmanud nende venna Asaeli tapluses Gibeoni juures.
Aga Taavet ütles Joabile ja kogu rahvale, kes oli tema juures: „Käristage oma riided lõhki, pange kotiriided vööks ja leinake Abneri pärast!” Ja kuningas Taavet ise käis surnuraami taga.
Ja kui nad matsid Abneri Hebronisse, tõstis kuningas häält ja nuttis Abneri haua juures; ka kogu rahvas nuttis.
Ja kuningas laulis Abneri pärast nutulaulu ning ütles:
 „Kas pidi Abner surema jõleda surma?

Ei olnud su käed seotud ega jalad vaskahelaisse pandud. Nii nagu langetakse kurjategijate ees, nõnda langesid sina.”
 Ja kogu rahvas nuttis tema pärast veel enam.

Ja kogu rahvas tuli Taavetile leiba pakkuma, sest oli ju alles päev; + Leiva pakkumine kuulus matusekommete juurde ja oli mõeldud leinajate lohutamiseks.   aga Taavet vandus, öeldes: „Jumal tehku minuga ükskõik mida, kui ma enne päikeseloojakut maitsen leiba või midagi muud!”
Kui kogu rahvas sellest teada sai, siis oli see nende meelest hea, nõnda nagu kõik, mis kuningas tegi, oli hea kogu rahva silmis.
Ja kogu rahvas ning kogu Iisrael sai sel päeval teada, et kuningal ei olnud osa Neeri poja Abneri surmamises.
Ja kuningas ütles oma sulastele: „Kas te ka teate, et täna langes Iisraelis üks vürst ja suur mees?
Mina olen aga praegu nõder, kuigi võitud kuningas, ja need mehed, Seruja pojad, on minust tugevamad: Issand maksku kätte kurjategijale ta kurjust mööda!”