Piibel.NET
Teine Saamueli raamat2. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
23Taaveti viimased sõnad Ja need on Taaveti viimased sõnad:
 Nõnda ütleb Taavet, Iisai poeg, ja nõnda ütleb kõrgele ülendatud mees, Jaakobi Jumala võitu ja Iisraeli laulude lemmik:

„Issanda Vaim räägib minu läbi ja tema sõnad on mul keelel.
Iisraeli Jumal on öelnud, Iisraeli kalju on mulle kõnelnud: See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses,
on nagu koit päikese tõustes pilvitul hommikul, kui vihma järel tärkab maast haljas rohi.
Eks ole mu sugu nõnda ühenduses Jumalaga? Sest ta on minuga teinud igavese lepingu, kõigiti korrastatud ja hoitud. Kõik mu õnn ja igatsus - eks ta lase neid võrsuda?
Aga kõlvatud on nagu tahijäätmed, need kõik tuleb pilduda laiali, sest neid ei saa pihku võtta.
See, kes neid puudutab, olgu varustatud raua ja piigivarrega. Ja nad põletatakse tulega sootuks, seal, kus nad iganes on.”
Taaveti vahvad pealikud Need on Taaveti kangelaste nimed: Joseb-Bassebet, tahkemonlane,
 sangarite pealik, seesama on Esni mees Adino; ta tuli kaheksasaja
 vastu, kelle ta ühekorraga maha lõi.

Ja tema järel Eleasar, Doodo poeg, ahohlane, üks kolmest
 kangelasest Taaveti juures, kui nad teotasid vilisteid, kes sinna olid
 kogunenud sõdima. Kui Iisraeli mehed taandusid,

jäi tema paigale ja lõi vilisteid, kuni ta käsi väsis ja
 kangestus mõõga külge. Ja Issand andis sel päeval suure võidu ning
 rahvas pöördus tema järel tagasi veel ainult riisuma.

Ja tema järel Samma, Aage poeg, hararlane. Kord, kui vilistid
 olid üheks jõuguks kokku tulnud, siis oli seal üks põllujagu täis
 läätsi. Rahvas põgenes vilistite eest,

aga tema asus keset põllujagu ja päästis selle ning lõi
 vilistid maha. Nõnda andis Issand suure võidu.

Ja kolm neist kolmekümnest peamehest läksid alla ja tulid
 lõikusajal Taaveti juurde Adullami koopasse; ja hulk vilisteid oli
 leeris Refaimi orus.

Aga Taavet oli siis mäelinnuses ja vilistite linnavägi oli Petlemmas.
Taavetile tuli janu ja ta ütles: „Kes annaks mulle vett juua
 Petlemma kaevust, mis on värava juures?”

Siis tungisid kolm kangelast vilistite leeri ja nad ammutasid
 vett Petlemma kaevust värava juures, kandsid ja tõid Taavetile; aga
 ta ei tahtnud seda juua, vaid valas selle Issandale

ja ütles: „Jäägu see minust kaugele, Issand, et teeksin seda!
 See on nende meeste veri, kes käisid oma hinge hinnaga.” Sellepärast
 ta ei tahtnud seda juua. Seda tegid need kolm kangelast.

Ja Abisai, Joabi vend, Seruja poeg, oli nende kolmekümne peamees ja
 tema lennutas oma piigi üle kolmesaja mahalöödu; tema oli nende
 kolmekümne hulgas kuulus.

Ta oli küll lugupeetuim nende kolmekümne hulgast, ja oli neile
 pealikuks, aga nende kolme vastu ta ei saanud.

Benaja, Joojada poeg, pärit Kabseelist, sõjamehe poeg, oli
 rikas tegudelt; tema lõi maha kaks vägevat moabi meest; tema läks
 alla ja tappis kaevus ühe lõvi, kord kui lund oli sadanud.

Ja ta lõi maha egiptuse mehe, kes oli silmapaistev; egiptlasel
 oli piik käes, aga Benaja läks ta juurde kepiga ja kiskus egiptlase
 käest piigi ning tappis tema ta oma piigiga.

Seda tegi Benaja, Joojada poeg, ja tema oli nende kolmekümne
 kangelase hulgas kuulus.

Ta oli lugupeetuim nende kolmekümne hulgast, aga nende kolme
 vastu ta ei saanud. Ja Taavet pani tema oma ihukaitseväe ülemaks.

Nende kolmekümne hulgas olid: Asael, Joabi vend; Elhanan, Doodo
 poeg Petlemmast;

Samma, harodlane; Elika, harodlane;
Heles, paltlane; Iira, Ikkesi poeg, tekoalane;
Abieser, anatotlane; Mebunnai, huusalane;
Salmon, ahohlane; Mahrai, netofalane;
Heeleb, Baana poeg, netofalane; Ittai, Riibai poeg
 benjaminlaste Gibeast;

Benaja, piraatonlane; Hiddai Nahale-Gaasist;
Abi-Albon, arbalane; Asmavet, bahuurimlane;
Eljahba, saalbonlane; Jaaseni pojad; Joonatan;
Samma, hararlane; Ahiam, Sarari poeg, hararlane;
Elifelet, Ahasbai poeg, kes oli maakatlase poeg; Eliam,
 Ahitofeli poeg, giilolane;

Hesrai, karmellane; Paarai, arbalane;
Jigal, Naatani poeg Soobast; Bani, gaadlane;
Selek, ammonlane; Naharai, beerotlane, Joabi, Seruja poja
 sõjariistade kandja;

Iira, jeterlane; Gaareb, jeterlane;
Uurija, hett - kokku kolmkümmend seitse.