Piibel.NET
Pauluse esimene kiri korintlastele1. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Kõlvatusest koguduses Üldse kuuldub teie seas olevat kõlvatust, ja veel
 niisugust kõlvatust, mida ei ole paganategi hulgas, et keegi
 elavat oma võõrasemaga.

Ent teie hooplete ega olegi kurvad ja ei kõrvaldagi
 oma keskelt seda, kes niisugust asja on teinud.

Sest mina, ehkki ihulikult eemal, ent vaimus kohal, olen
 otsekui teie juures viibides juba teinud otsuse selle kohta, kes nõnda
 on elanud:

meie Issanda Jeesuse nimel, kui teie ja minu vaim on
 kokku juhitud meie Issanda Jeesuse väega,

see mees tuleb loovutada saatanale ihu hävitamiseks, et vaim
 võiks pääseda Issanda päeval.

Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut
 haputaignat teeb kogu taigna hapuks?

Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus
 taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie
 paasatall Jeesus Kristus on tapetud.

Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte
 vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.

Ma kirjutasin teile ühes kirjas, et ärge suhelge
 kõlvatutega.

Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või
 ahnete ja riisujate või ebajumalateenijate kohta, sest muidu
 peaksite maailmast ära minema.

Aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge
 sellisega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kõlvatu või ahne
 või ebajumalateenija või pilkaja või joodik või riisuja.
 Niisugusega ärge koos söögegi!

Sest kas on minu asi kohut mõista nende üle, kes on
 väljas? Eks te mõista kohut nende üle, kes on sees?

Nende üle, kes on väljas, mõistab kohut Jumal.
 Kõrvaldage siis kuri endi keskelt!