Piibel.NET
Pauluse esimene kiri korintlastele1. Korintose
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Ristilöödud Kristus kui Jumala vägi ja Jumala tarkus Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele,
 vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele
 Kristuses.

Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei
 oleks veel talunud. Kuid ega te nüüdki veel talu,

sest et olete ju alles lihalikud. Kui teie seas on kiivust
 ja riidu - eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu
 inimlikult?

Sest kui üks ütleb: „Mina olen Pauluse poolel!”, teine aga:
 „Mina Apollose!” - eks te siis ole nagu inimesed ikka?

Vastutus Jumala ees Mis on siis Apollos? Mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu
 te olete saanud usklikuks, nõnda nagu Issand igaühele
 on andnud.

Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis
 kasvada.

Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes
 kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.

Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma
 palga vastavalt oma vaevanägemisele.

Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa,
 Jumala hoone olete teie.

Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark
 hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks
 vaadaku siis, kuidas ta ehitab!

Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on
 juba olemas - see on Jeesus Kristus.

Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast,
 hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest -

kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle
 teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö,
 missugune see on.

Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta
 saab palga.

Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise
 päästetakse otsekui läbi tule.

Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab
 Jumala Vaim?

Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka
 tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.

Ärgu ükski petku ennast! Kes teie seas tundub endale targana
 selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks!

Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest
 on kirjutatud: „Tema tabab targad nende riugastelt.”

Ja taas: „Issand tunneb ära tarkade arutlused, et
 need on tühised.”

Nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt
 on kõik:

olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu
 elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev - kõik on teie
 päralt,

teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala
 päralt.