Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
33Jeruusalemma õnneliku tuleviku kuulutus Ja Issanda sõna tuli teist korda Jeremijale, kui teda veel
 kinni peeti vahtkonnaõues; ta ütles:

„Nõnda ütleb Issand, kes teeb seda, Issand, kes valmistab
 ja kinnitab seda - Issand on tema nimi -:

Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja
 salajasi asju, mida sa ei tea!

Sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, selle linna kodade
 ja Juuda kuningate kodade kohta, mis on maha kistud kaitseks
 piiramisseadmete ja mõõga vastu,

et neid kasutada võitluses kaldealastega ja et neid täita
 surnutega, keda ma löön maha oma vihas ja raevus, kuna
 ma olen peitnud oma palge selle linna eest nende kõigi kurjuse
 pärast:

Vaata, ma toon temale paranemist ja tervist, ja ma teen nad
 terveks ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt.

Ma pööran Juuda vangipõlve ja Iisraeli vangipõlve ja ehitan
 nad üles nõnda nagu muistegi.

Ja ma puhastan nad kogu nende süüst, millega nad on pattu
 teinud minu vastu; ja ma annan neile andeks kõik nende süüteod,
 millega nad on pattu teinud minu vastu ja millega nad on üles
 astunud minu vastu.

Ja see linn saab mulle rõõmunimeks, kiituseks ning ehteks
 kõigi maa rahvaste ees, kes kuulevad kõigest heast, mida ma
 neile teen; siis nad kardavad ja värisevad kõige selle hea ja
 kõige selle õnne pärast, mida ma linnale annan.

Nõnda ütleb Issand: Veel kuuldakse siin paigas, mille
 kohta te ütlete: „See on laastatud, pole inimest ega looma”,
 laastatud Juuda linnades ja Jeruusalemma tänavail, kus pole
 inimest, elanikku ega looma,

lustihäält ja rõõmuhäält, peigmehe häält ja pruudi häält,
 nende häält, kes ütlevad: „Tänage vägede Issandat, sest Issand
 on hea, sest tema heldus kestab igavesti!”, kes toovad
 tänuohvrit Issanda kotta. Sest ma pööran maa vangipõlve nõnda
 nagu muistegi, ütleb Issand.

Nõnda ütleb vägede Issand: Veel saab olema siin laastatud
 paigas, kus pole inimest ega looma, ja kõigil selle linnadel
 karjamaid karjastele lammaste ja kitsede puhkamiseks.

Mäestiku linnades, madalmaa linnades ja Lõunamaa linnades,
 Benjamini maal, Jeruusalemma ümbruskonnas ja Juuda linnades käib
 veel lambaid läbi lugeja käte alt, ütleb Issand.

Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen tõeks hea
 sõna, mis ma olen rääkinud Iisraeli soo ja Juuda soo kohta.

Neil päevil ja sel ajal lasen ma tärgata Taavetile õiguse
 võsu, ja tema teeb siis sellel maal õigust ja õiglust.

Neil päevil päästetakse Juuda, ja Jeruusalemm võib elada
 turvaliselt, ja see on nimi, millega teda nimetatakse: Issand, meie
 õigus.

Sest nõnda ütleb Issand: Ei puudu Taavetil mees, kes istub
 Iisraeli soo aujärjel.

Ja leviitpreestreil ei puudu mees mu palge ees, ohverdamas
 põletusohvrit ja suitsutamas roaohvrit ning toimetamas
 tapaohvrit iga päev.”

Ja Jeremijale tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Nõnda ütleb Issand: Kui te võite tühjaks teha minu
 lepingu päevaga ja minu lepingu ööga, nõnda et päev ja öö ei
 tule neile seatud ajal,

siis muutub tühjaks ka minu leping mu sulase Taavetiga,
 nõnda et tal enam ei ole poega, kes valitseks tema aujärjel,
 nõndasamuti minu leping leviitidega, preestritega, kes mind
 teenivad.

Nõnda nagu ei saa ära lugeda taeva väge ega mõõta mere
 liiva, nõnda rohkeks ma teen oma sulase Taaveti soo ja leviidid,
 kes mind teenivad.”

Ja Jeremijale tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Kas sa ei ole märganud, mis see rahvas räägib ja ütleb:
 Need mõlemad suguvõsad, kelle Issand valis, on ta hüljanud? Ja
 nad laimavad mu rahvast, nagu see ei olekski nende meelest enam
 rahvas.

Nõnda ütleb Issand: Kui ei oleks mu lepingut päeva ja
 ööga, kui ma ei oleks seadnud taeva ja maa korda,

siis ma hülgaksin ka Jaakobi ja oma sulase Taaveti soo ega
 võtaks tema soost valitsejaid Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi
 soole. Aga ma pööran nende vangipõlve ja halastan nende peale.”