Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Juuda kuningas Jooram Ja Joosafat läks magama oma vanemate juurde ning ta maeti
 oma vanemate juurde Taaveti linna. Ja tema poeg Jooram sai tema
 asemel kuningaks.

Temal olid vennad, Joosafati pojad: Asarja, Jehiel,
 Sakarja, Asarjahu, Miikael ja Sefatja; need kõik olid Iisraeli
 kuninga Joosafati pojad.

Nende isa oli neile andnud suuri kingitusi, hõbedat, kulda
 ja kalleid asju ühes kindlustatud linnadega Juudas; aga
 kuningriigi andis ta Jooramile, sest tema oli esmasündinu.

Kui Jooram oli tõusnud oma isa aujärjele ja oli ennast
 kindlustanud, siis ta tappis mõõgaga kõik oma vennad, samuti ka
 mõned Jeruusalemma vürstidest.

Jooram oli kuningaks saades kolmkümmend kaks aastat vana ja
 ta valitses Jeruusalemmas kaheksa aastat.

Aga ta käis Iisraeli kuningate teed, nõnda nagu Ahabi sugu
 oli teinud, sest tal oli Ahabi tütar naiseks; ja ta tegi kurja
 Issanda silmis.

Kuid Issand ei tahtnud Taaveti sugu hävitada lepingu
 pärast, mille ta Taavetiga oli teinud, ja sellepärast et ta
 temale ja ta poegadele oli tõotanud anda lambi kõigiks aegadeks.

Tema ajal taganesid edomlased Juuda käe alt ja tõstsid
 endile kuninga.

Siis läks Jooram oma pealikutega sinna ja tal olid kaasas
 kõik sõjavankrid; ta tõusis öösel ja lõi edomlasi, kes olid
 piiranud teda ja sõjavankrite pealikuid.

Siiski on Edom tänapäevani taganenud Juuda käe alt; sel
 ajal taganes ka Libna tema käe alt, kuna ta oli hüljanud
 Issanda, oma vanemate Jumala.

Temagi tegi ohvrikünkaid Juuda mäestikku, saatis
 Jeruusalemma elanikud kõlvatust tegema ja eksitas Juudat.

Aga temale tuli prohvet Eelijalt kiri, milles öeldi:
 „Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal: Sellepärast et sa ei
 ole käinud oma isa Joosafati teedel ega Juuda kuninga Aasa
 teedel,

vaid oled käinud Iisraeli kuningate teed ja oled saatnud
 Juuda ja Jeruusalemma elanikud kõlvatust tegema, nõnda nagu
 Ahabi sugu saatis kõlvatust tegema, ja ka sellepärast, et sa
 oled tapnud oma isa perest oma vennad, kes olid paremad kui
 sina,

vaata, sellepärast nuhtleb Issand suure nuhtlusega su
 rahvast, su poegi, su naisi ja kogu su omandit,

ja sind ennast raskete haigustega, su sisikonna haigusega,
 kuni su sisikond on haiguse tõttu aja jooksul välja tulnud!”

Ja Issand äratas Joorami vastu vilistite ja araablaste
 vaimu, kes asusid etiooplaste naabruses,

ja need tulid üles Juudasse, tungisid sisse ja viisid ära
 kogu varanduse, mis leidus kuningakojas, ka tema pojad ja
 naised, nõnda et temale ei jäänud muud poega kui Jooahas, tema
 kõige noorem poeg.

Ja pärast kõike seda nuhtles Issand teda ravimatu
 sisikonnahaigusega:

aja jooksul, kahe aasta möödudes, tuli ta sisikond haiguse
 tõttu välja ja ta suri pahaloomulisse haigusesse. Aga tema
 rahvas ei põletanud tema auks koolnusuitsutust, nagu oli
 põletatud tema vanemate auks.

Ta oli kuningaks saades kolmkümmend kaks aastat vana ja ta
 valitses Jeruusalemmas kaheksa aastat; ta läks ära, ilma et
 temast oleks hoolitud, ta maeti Taaveti linna, aga mitte
 kuningate hauda.