Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Saalomoni edaspidine tegevus Möödus kakskümmend aastat, mille jooksul Saalomon ehitas
 Issanda koja ja oma koja.

Linnad, mis Huuram oli Saalomonile andnud, ehitas Saalomon
 üles ja pani neisse Iisraeli lapsed elama.

Siis läks Saalomon Hamat-Soobasse ja vallutas selle.
Ja ta kindlustas kõrbes Tadmori ja kõik varustuslinnad, mis ta
 ehitas Hamatis.

Ja ta ehitas ülemise Beet-Hooroni ja alumise Beet-Hooroni
 kindlustatud linnadeks müüride, väravate ja riividega,

samuti Baalati ja kõik varustuslinnad, mis Saalomonil olid,
 ja kõik sõjavankrite linnad, ja ratsanike linnad, ja kõik, mis
 Saalomon soovis ehitada Jeruusalemmas ja Liibanonis ning kõikjal
 oma valitsetaval maal.

Kogu selle rahva, kes oli alles jäänud hettidest,
 emorlastest, perislastest, hiivlastest ja jebuuslastest, need,
 kes ei olnud Iisraelist,

nende järglased, kes pärast neid olid maale alles jäänud,
 keda Iisraeli lapsed ei olnud hävitanud, need pani Saalomon
 teoorjusesse kuni tänapäevani.

Aga Iisraeli lastest ei teinud Saalomon kedagi oma
 tööorjaks, vaid nemad olid sõjamehed, tema sangarite pealikud,
 tema sõjavankrite ja ratsanike pealikud.

Ja neid kuningas Saalomoni linnavägede pealikuid, kes
 valitsesid rahva üle, oli kakssada viiskümmend.

Ja Saalomon tõi vaarao tütre Taaveti linnast kotta, mille
 ta temale oli ehitanud, sest ta ütles: „Ükski naine ei tohi mul
 elada Iisraeli kuninga Taaveti kojas, sest need paigad,
 kus Issanda laegas on olnud, on pühad!”

Siis ohverdas Saalomon Issandale põletusohvreid Issanda
 altaril, mille ta oli ehitanud eeskoja ette,

ohverdades vastavaks päevaks määratud ohvri, nagu Mooses
 oli käskinud, hingamispäevil, noorkuupäevil ja seatud pühadel
 kolm korda aastas: hapnemata leibade pühal, nädalatepühal ja
 lehtmajadepühal.

Ja ta seadis oma isa Taaveti korra järgi preestrite rühmad
 nende teenistusse ja leviidid nende kohustustesse kiituslaule
 laulma ja preestrite juures igapäevaseid ülesandeid toimetama,
 ja väravahoidjad rühmade kaupa iga värava juurde, sest nõnda oli
 jumalamehe Taaveti käsk.

Ja kuninga käsust preestrite, leviitide ning varakambrite
 kohta ei taganetud üheski asjas.

Nõnda tehti kõik Saalomoni tööd Issanda koja rajamise
 päevani ja kuni selle valmissaamiseni; siis oli Issanda koda
 täiuslik.

Siis läks Saalomon Esjon-Geberisse ja Eelotisse, mereranda
 Edomimaale.

Ja Huuram läkitas temale oma sulastega laevu ning
 sulaseid, kes merd tundsid; ja need läksid koos Saalomoni
 sulastega Oofiri ja võtsid sealt nelisada viiskümmend talenti
 kulda ning tõid kuningas Saalomonile.