Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Meister Huurami tööd templis Kui kõik tööd, mis Saalomon tegi Issanda koja jaoks, valmis
 said, viis Saalomon kotta kõik, mis ta isa Taavet oli pühitsenud: ta
 pani hõbeda ja kulla ja kõik riistad Jumala koja varanduste
 hulka.

Seaduselaegas viiakse templisse Siis kogus Saalomon Jeruusalemma Iisraeli vanemad ja kõik
 suguharude peamehed, Iisraeli laste perekondade eestseisjad,
 Issanda seaduselaegast Taaveti linnast, see on Siionist, üles
 tooma.

Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid kuninga juurde pühiks, mis
 on seitsmendas kuus.

Ja kui kõik Iisraeli vanemad olid tulnud, siis tõstsid
 leviidid laeka

ja tõid üles laeka, kogudusetelgi ja kõik pühad riistad,
 mis telgis olid; leviitpreestrid tõid need üles.

Ja kuningas Saalomon ning terve Iisraeli kogudus, kes tema
 juurde oli kogunenud, olid laeka ees; nad ohverdasid nii palju
 lambaid, kitsi ja veiseid, et neid ei saadud lugeda ega kokku
 arvata.

Ja preestrid tõid Issanda seaduselaeka selle paika koja
 tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla.

Ja keerubid laotasid tiibu laeka paiga üle; keerubid katsid
 laegast ja selle kandekange pealtpoolt.

Ja kangid olid nii pikad, et laekast eemaleulatuvaid
 kangide otsi oli näha kõige pühama paiga eest; ent neid ei
 nähtud väljastpoolt; ja need on seal tänapäevani.

Laekas ei olnud muud kui need kaks lauda, mis Mooses oli
 Hoorebil sinna pannud, kui Issand tegi Iisraeli lastega lepingu
 nende tulles Egiptusest.

Kui preestrid pühamust väljusid - sest kõik sealolevad
 preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata,

ja kõik lauljad leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende
 pojad ning vennad, seisid valgeis linaseis riideis simblite,
 naablite ja kanneldega ida pool altarit, ja koos nendega sada
 kakskümmend preestrit, kes puhusid pasunaid -

pasunad ja lauljad pidid ühekorraga ja kooskõlas
 kuuldavale tooma kiitust ja tänu Issandale -, ja kui nad häält
 tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Issanda
 kiituslauluga:
 „Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!”,
 siis täitis pilv koja, Issanda koja,

ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast: sest
 Issanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja.