Piibel.NET
Esimene Moosese raamat1. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Aadama järeltulijad Ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja
 neile sündis tütreid,

siis nägid Jumala pojad, et inimeste tütred olid
 ilusad, ja nad võtsid enestele naisi kõigist neist, keda nad
 välja valisid.

Aga Issand ütles: „Minu Vaim ei pea igavesti
 jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha. Olgu ta elupäevi
 sada kakskümmend aastat!”

Sel ajal, ja veel pärastpoolegi, kui Jumala pojad
 heitsid inimeste tütarde juurde ja need neile lapsi ilmale tõid,
 olid hiiglased maa peal: needsamad vägimehed, kes muistsest
 ajast on kuulsad mehed.

Noa ja veeuputus Kui Issand nägi, et inimese kurjus maa peal
 oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad,

siis Issand kahetses, et ta inimese oli teinud
 maa peale, ja ta süda valutas.

Ja Issand ütles: „Ma tahan inimese, kelle ma
 olen loonud, maa pealt kaotada, niihästi inimesed kui loomad ja
 roomajad ja taeva linnud, sest ma kahetsen, et ma nad olen
 teinud!”

Aga Noa leidis armu Issanda silmis.
See on jutustus Noa soost: Noa oli üks õige mees,
 täiesti vaga oma rahvapõlve seas; Noa kõndis koos Jumalaga.

Ja Noale sündis kolm poega - Seem, Haam ja Jaafet.
Aga maa oli Jumala palge ees raisku läinud ja
 vägivald täitis maad.

Ja Jumal vaatas maad, ja näe, see oli raisku
 läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud.

Ja Jumal ütles Noale: „Ma olen otsustanud teha
 lõpu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda, ja
 seepärast, vaata, ma hävitan nemad koos maaga.

Tee enesele laev goferipuust; laev tee kambritega
 ja pigita seda seest ning väljast maapigiga!

Ja tee see nõndaviisi: laeva pikkus olgu kolmsada
 küünart, laius viiskümmend küünart ja kõrgus kolmkümmend
 küünart;

valmista see küünramõõdu järgi; tee laevale katus peale
 ja tee uks laeva küljesse; tee sellele alumine, keskmine ja
 ülemine lagi!

Sest vaata, ma saadan veeuputuse maa peale ja
 hävitan taeva alt kõik liha, kus eluvaim sees on; kõik, mis maa
 peal on, peab hinge heitma!

Aga sinuga ma teen lepingu ja sina pead minema
 laeva, sina ja su pojad, su naine ja su poegade naised sinuga.

Ja sa pead viima laeva kõigist elavaist olendeist,
 kõigest lihast, igast liigist kaks, et nad koos sinuga jääksid
 elama: need olgu isane ja emane.

Lindudest nende liikide järgi ja loomadest
 nende liikide järgi, kõigist roomajaist maa peal nende liikide
 järgi, kõigist peavad kaks tulema sinu juurde, et nad võiksid
 jääda elama.

Ja sina võta enesele kõigest roast, mida
 süüakse, ja kogu enese juurde, et see oleks toiduks sinule ja
 neile.”

Ja Noa tegi kõik. Nii nagu Jumal teda
 käskis, nõnda ta tegi.