Piibel.NET
Pauluse kiri filiplasteleFilipi
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Kristuses hinnatakse väärtused ümber Viimaks veel, mu vennad, rõõmustage Issandas! Üht ja sedasama
 teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks.

Vältige koeri, vältige halbu töölisi, vältige mahalõikamist!
Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja
 kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda päritolu peale,

kuigi mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine
 arvab, et temal võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul
 veel enam:

ma olen ümber lõigatud kaheksandal päeval, olen Iisraeli soost,
 Benjamini suguharust, heebrea rahvast sündinud heebrea mees, Seaduse
 järgi variser,

innukuse poolest koguduse tagakiusaja, Seadusest tuleneva õiguse
 poolest laitmatu.

Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse
 pärast.

Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse
 kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik
 selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust

ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis
 tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest,
 see, mille Jumal annab usu peale.

Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema
 kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks,

et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.
Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik,
 aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on
 minu kätte saanud.

Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud,
 ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole,

ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna
 poole Kristuses Jeesuses.

Kes meist on täiuslikud, mõtelgem just samal viisil, ent kui te
 mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle.

Ometi, sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada!
Vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes elavad nõnda,
 nagu meie teile eeskujuks oleme.

Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning
 nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse risti vaenlastena.

Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on
 nende häbis; nad mõtlevad maapealsetest asjadest.

Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat -
 Issandat Jeesust Kristust,

kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle
 väe toimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik.