Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
25Tähendamissõna kümnest neitsist Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma
 lambid ja läksid peigmehele vastu.

Viis nendest olid rumalad ja viis arukad,
rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli,
arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad.
Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid
 magama.

Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! Tulge välja
 teda vastu võtma!”

Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid.
Rumalad ütlesid arukatele: „Andke meile osa oma õlist,
 sest meie lambid kustuvad!”

Aga arukad vastasid: „Ei mingil juhul, sellest ei jätku
 meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke
 enestele!”

Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid
 valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati.

Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid:
 „Isand, isand, ava meile!”

Aga tema vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne
 teid.”

Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!
Tähendamissõna talentidest Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile
 minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte.

Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale
 ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.

Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega
 ning sai teist viis.

Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks
 juurde.

Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning
 peitis ära oma isanda raha.

Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja
 nõudis neilt aru.

Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas
 sellele teist viis talenti ja ütles: „Isand, sa andsid
 mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis
 talenti!”

Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa
 oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma
 isanda rõõmupeole!”

Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: „Isand, sa
 andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks
 talenti!”

Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa
 oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma
 isanda rõõmupeole!”

Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe
 talendi, ja ütles: „Isand, ma tean, et sa oled vali mees,
 sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu
 sa ei ole puistanud.

Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse.
 Vaata, siin on sinu oma!”

Tema isand aga vastas talle: „Sa halb ja laisk sulane!
 Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud, ja kogun
 sealt, kuhu ma ei ole puistanud.

Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja
 tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.

Võtke nüüd tema käest talent ära ja andke sellele, kellel on
 kümme talenti!

Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui
 küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis
 tal on.

Ja kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on
 ulgumine ja hammaste kiristamine!”

Tähendamissõna rahvaste kohtust Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid
 temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile

ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad
 üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.

Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule
 käele.

Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge
 siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on
 valmistatud maailma rajamisest peale!

Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu
 ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu
 vastu,

ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te
 tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”

Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind
 näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?

Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või
 alasti ja riietasime sind?

Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su
 juurde?”

Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te
 iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest,
 seda te olete teinud mulle.”

Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu
 juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud
 kuradile ja tema inglitele!

Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu
 ja te ei andnud mulle juua,

ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti
 ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud
 mind vaatama.”

Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind
 näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või
 vangis ja ei ole sind teeninud?”

Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te
 iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest
 vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.”

Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse
 ellu.”