Piibel.NET
Kohtumõistjate raamatKohtumõistjate
 
Eestikeelne Piibel 1997
20Sõda Benjamini suguharu vastu Siis läksid kõik Iisraeli lapsed välja: kogudus tuli kokku
 nagu üks mees Daanist kuni Beer-Sebani ja Gileadimaalt Issanda
 juurde Mispasse.

Ja kogu rahva ülemad ja kõik Iisraeli suguharud asusid
 Jumala rahva kogudusse, nelisada tuhat jalameest, mõõgatõmbajat.

Ka benjaminlased kuulsid, et Iisraeli lapsed olid tulnud
 Mispasse. Ja Iisraeli lapsed ütlesid: „Rääkige, kuidas see
 kuritöö sündis?”

Ja mees, leviit, tapetud naise mees, vastas ning ütles:
 „Mina ja mu liignaine tulime öömajale Benjamini päralt olevasse
 Gibeasse.

Aga Gibea kodanikud kippusid mulle kallale ja piirasid
 öösel minu pärast koda, tahtes mind tappa; ja nad vägistasid mu
 liignaist, nõnda et ta suri.

Siis ma võtsin oma liignaise ja lõikasin tema tükkideks
 ning läkitasin need kõigisse Iisraeli pärisosa maa-aladesse,
 sest nad on teinud Iisraelis häbiteo ja jäleduse.

Vaata, te olete kõik siin, Iisraeli lapsed! Rääkige siin
 isekeskis ja andke nõu!”

Siis tõusis kogu rahvas nagu üks mees, öeldes: „Keegi meist
 ärgu pöördugu koju!

Ja mida me nüüd Gibeaga teeme, on see: tema vastu liisu
 läbi!

Me võtame kümme meest saja kohta kõigist Iisraeli
 suguharudest, ja sada tuhande kohta, ja tuhat kümne tuhande
 kohta, rahvale moona tooma, et need Benjamini Gibeasse tulles
 võiksid talitada vastavalt kõigele jäledusele, mis Iisraelis on
 tehtud.”

Nõnda kogunesid kõik Iisraeli mehed selle linna juurde,
 olles ühinenud nagu üheks meheks.

Ja Iisraeli suguharud läkitasid mehi kõigi Benjamini
 suguvõsade juurde ütlema: „Milline kuritöö küll teie keskel on
 sündinud!

Andke nüüd välja need kõlvatud mehed, kes on Gibeas, ja me
 surmame nad ning kõrvaldame Iisraelist kurjuse!” Aga
 benjaminlased ei tahtnud kuulata oma vendade, Iisraeli laste
 häält.

Ja benjaminlased kogunesid oma linnadest Gibeasse, et
 minna sõtta Iisraeli laste vastu.

Ja sel päeval loeti linnadest olevaid benjaminlasi:
 kakskümmend kuus tuhat meest, mõõgatõmbajat; peale nende loeti
 Gibea elanikest seitsesada valitud meest.

Kogu sellest rahvast olid seitsesada valitud meest
 vasakukäelised: kõik need lingutasid kivi karvapealt ega eksinud
 mitte.

Ja Iisraeli mehi loeti peale benjaminlaste nelisada tuhat
 mõõgatõmbajat meest; need kõik olid sõjamehed.

Ja nad võtsid kätte ja läksid Peetelisse ning küsisid
 Jumalalt; Iisraeli lapsed küsisid: „Kes meist peab esimesena
 minema sõtta benjaminlaste vastu?” Issand vastas: „Esimesena
 Juuda!”

Ja hommikul võtsid Iisraeli lapsed kätte ning lõid leeri
 üles Gibea ette.

Ja Iisraeli mehed läksid sõdima benjaminlaste vastu; ja
 Iisraeli mehed seadsid endid tapluseks nende vastu Gibea juures.

Aga benjaminlased tulid Gibeast välja ja surmasid sel
 päeval Iisraeli seast kakskümmend kaks tuhat meest.

Ent rahvas, Iisraeli mehed, kinnitasid endid ja seadsid
 endid jälle tapluseks paigas, kus nad esimesel päeval olid endid
 valmis seadnud.

Ja Iisraeli lapsed läksid üles ja nutsid Issanda ees
 õhtuni ning küsisid Issandalt, öeldes: „Kas pean veel minema
 sõdima oma venna Benjamini poegade vastu?” Ja Issand vastas:
 „Minge nende vastu!”

Ja teisel päeval lähenesid Iisraeli lapsed
 benjaminlastele.

Aga benjaminlased tulid teisel päeval Gibeast välja nende
 vastu ja surmasid Iisraeli laste seast veel kaheksateist tuhat
 meest; need kõik olid mõõgatõmbajad.

Siis läksid üles kõik Iisraeli lapsed, kogu rahvas, ja nad
 tulid Peetelisse; nad nutsid ja istusid seal Issanda ees ja
 paastusid sel päeval õhtuni ning ohverdasid Issanda ees põletus-
 ja tänuohvreid.

Ja Iisraeli lapsed küsisid Issandalt, sest Jumala
 seaduselaegas oli neil päevil seal

ja Aaroni poja Eleasari poeg Piinehas seisis sel ajal
 selle ees, ja nad ütlesid: „Kas pean veel minema sõdima oma
 venna Benjamini poegade vastu või pean loobuma?” Ja Issand
 vastas: „Mine, sest homme ma annan nad sinu kätte!”

Siis Iisrael asetas varitsejad ümber Gibea.
Ja Iisraeli lapsed läksid kolmandal päeval benjaminlaste
 vastu ja seadsid endid Gibea vastu nagu eelmistel kordadel.

Ja benjaminlased tulid välja rahva vastu, aga nad
 meelitati linnast eemale; nagu eelmistelgi kordadel lõid nad
 alguses rahva hulgast surnuks teede peal, millest üks läheb üles
 Peetelisse ja teine üle välja Gibeasse, ligi kolmkümmend
 Iisraeli meest.

Ja benjaminlased ütlesid: „Nad on meie ees maha löödud
 nagu ennegi!” Aga Iisraeli lapsed ütlesid: „Põgenegem ja
 meelitagem nad linnast eemale maanteedele!”

Siis kõik Iisraeli mehed tõusid oma paigast ja seadsid
 endid valmis Baal-Taamaris, ja Iisraeli varitsejad tormasid oma
 paigast Gibea ümbrusest.

Nõnda tuli Gibea ette kümme tuhat valitud meest kogu
 Iisraelist ja taplus oli kange; aga benjaminlased ei teadnud,
 et neile ligineb õnnetus.

Ja Issand lõi Benjamini Iisraeli ees, ja Iisraeli lapsed
 hävitasid sel päeval Benjaminist kakskümmend viis tuhat ükssada
 meest; need kõik olid mõõgatõmbajad.

Siis benjaminlased nägid, et nad olid löödud; ja Iisraeli
 mehed andsid benjaminlastele maad, sest nad lootsid varitsejate
 peale, keda nad olid seadnud Gibea vastu.

Ja varitsejad tõttasid ning tungisid Gibeale kallale;
 varitsejad talitasid otsustavalt ja nad lõid mõõgateraga maha
 kogu linna.

Ja Iisraeli meestel oli varitsejatega leppemärk: nad lasku
 linnast suur suitsupilv üles tõusta!

Kui Iisraeli mehed tapluses pöördusid, benjaminlased olid
 alguses Iisraeli meestest maha löönud ligi kolmkümmend meest,
 sest nad mõtlesid: „Nad on tõesti meie ees maha löödud nagu
 eelmises tapluses”,

siis hakkas linnast tõusma leppemärk, suitsusammas. Ja kui
 benjaminlased pöördusid, vaata, siis tõusis kogu linn suitsuna
 taeva poole.

Kui Iisraeli mehed pöördusid, siis Benjamini mehed
 kohkusid, sest nad nägid, et neid oli tabanud õnnetus.

Nad pöördusid Iisraeli meeste eest kõrbe poole, aga taplus
 sai nad kätte; ja need, kes tulid linnadest, hävitasid neid eneste
 keskel.

Nad piirasid benjaminlased ümber ja jälitasid neid,
 tallasid neid maha puhkepaigast kuni vastu Gibead päikesetõusu
 poole.

Nõnda langes benjaminlastest kaheksateist tuhat meest;
 need kõik olid vaprad mehed.

Siis nad pöördusid ümber ja põgenesid kõrbe, Rimmoni
 kalju suunas; aga Iisraeli lapsed noppisid maanteedelt
 ülejäänuist veel viis tuhat meest; ja nad ajasid neid taga kuni
 Gideomini ja lõid neist maha veel kaks tuhat meest.

Nõnda oli kõiki sel päeval benjaminlastest langenuid
 kakskümmend viis tuhat meest, mõõgatõmbajat; need kõik olid
 vaprad mehed.

Ainult kuussada meest pöördus ümber ja põgenes kõrbe,
 Rimmoni kalju peale; nad jäid Rimmoni kalju peale neljaks kuuks.

Aga Iisraeli mehed läksid tagasi benjaminlaste juurde ja
 lõid need maha mõõgateraga, nii meessoost linlased kui loomad
 ja kõik, keda tabasid; nad panid põlema ka kõik linnad, mis
 ette juhtusid.