Piibel.NET
Jeremija
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Iisraeli tänamatus ja uskmatus On öeldud: Vaata, kui mees saadab ära oma naise ja see
 läheb tema juurest minema ning saab teisele mehele: kas esimene tohib
 teda jälle tagasi võtta? Kas pole nõnda, et maa saaks sellest
 roojaseks? Sina oled teinud
 hooratööd paljude armatsejatega ja tahad pöörduda tagasi minu
 juurde, ütleb Issand.


  Tõsta oma silmad üles küngaste poole ja vaata: kus ei ole sind magatatud? Neid oodates istusid sa teede ääres otsekui araablane kõrbes ning roojastasid maad oma hooruse ja pahategudega.
Seepärast ei tulnud varast vihmasadu ja ka hiline vihm jäi tulemata: sul on hooranaise laup, aga sa ei häbene.
Nüüd hüüad sa mind: „Oh, mu isa! Mu noorpõlvesõber!
Kas sa pead igavesti viha ja oled sellepärast alati valvel?” Vaata, nõnda sa räägid, ise aga teed usinasti kurja.”
Iisraeli ja Juudat manitsetakse pöörduma Ja Issand ütles mulle kuningas Joosija päevil: „Kas sa oled
 näinud, mida on teinud see taganeja Iisrael? Ta on käinud igal
 kõrgel mäel ja iga halja puu all ning on teinud seal hooratööd.

Ja ma ütlesin talle, kui ta oli teinud seda kõike: „Pöördu
 tagasi minu juurde!” Aga ta ei pöördunud. Ja seda nägi tema
 truuduseta õde Juuda.

Ja ta nägi, et ma saatsin ära taganeja Iisraeli ja andsin
 temale lahutuskirja, sellepärast et ta oli abielu rikkunud.
 Ometi ei kartnud tema truuduseta õde Juuda, vaid läks ka ise
 tegema hooratööd.

Ja oma kergemeelse hooratööga rüvetas ta maa ning rikkus
 abielu kiviga ja puuga.

Sellest hoolimata ei ole tema truuduseta õde Juuda
 pöördunud minu poole kõigest südamest, vaid on seda teinud
 teesklemisi, ütleb Issand.”

Ja Issand ütles mulle: „Taganenud Iisrael on osutunud
 süütumaks kui truuduseta Juuda.


  Mine ja hüüa neid sõnu põhja poole ja ütle: Pöördu, taganeja Iisrael, ütleb Issand, siis ma ei vaata teie peale enam süngel pilgul, sest mina olen armuline, ütleb Issand, mina ei pea viha mitte igavesti.
Aga tunne oma süüd, et sa oled üles astunud Issanda, oma Jumala vastu ja oled iga halja puu all ajanud oma põlved laiali võõrastele. Minu häält ei ole te mitte kuulnud, ütleb Issand.

  Pöörduge ümber, taganenud lapsed, ütleb Issand, sest mina
 olen võtnud teid oma valdusesse; ja mina võtan teid: igast linnast ühe
 ja igast suguvõsast kaks ning viin teid Siionisse!

Ja ma annan teile karjaseid oma südame järgi, ja need
 karjatavad teid targasti ja taibukalt.

Ja kui neil päevil saab teid sellel maal palju ja te olete
 viljakad, ütleb Issand, siis ei räägita enam Issanda
 seaduselaekast ega ole see meeleski, sellele ei mõelda, sellest
 ei tunta puudust ja seda ei valmistatagi enam.

Sel ajal nimetatakse Jeruusalemma „Issanda aujärjeks” ja
 kõik rahvad kogunevad sinna, Issanda nime juurde Jeruusalemma; ja
 nad ei käi enam oma kurja südame kanguse järgi.

Neil päevil läheb Juuda sugu Iisraeli soo juurde ja nad
 tulevad üheskoos põhjamaalt maale, mille mina olen andnud
 pärisosaks teie vanemaile.


  Ja ma mõtlesin: Küll tahaksin sind panna laste sekka ja anda sulle meeldiva maa, toredaist toredaima pärisosa rahvaste keskel. Ja ma mõtlesin: Sina hüüaksid mind isaks ega taganeks mu järelt.
Aga otsekui naine on truuduseta oma eluseltsilise vastu, nõnda olete teie, Iisraeli sugu, olnud truuduseta minu vastu, ütleb Issand.
Küngastel kuuldub häält, Iisraeli laste haledat nuttu, sellepärast et nad on käinud vääral teel, on unustanud Issanda, oma Jumala.
Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, ma teen teid terveks teie taganemisest! „Vaata, me tuleme sinu juurde, sest sina oled Issand, meie Jumal.
Tõesti, petlik on see, mis kuuldub küngastelt, lärm mägedel. Tõesti, Issandas, meie Jumalas on Iisraeli pääste.
„Häbi” on söönud meie vanemate töövilja, meie noorpõlvest alates: nende lambad ja veised, nende pojad ja tütred.
Lamagem siis oma häbis ja katku meid meie teotus, sest me oleme pattu teinud Issanda, oma Jumala vastu, meie ja meie vanemad oma noorpõlvest tänapäevani ega ole võtnud kuulda Issanda, oma Jumala häält.”