Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
21Nägemus uuest taevast ja uuest maast Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja
 esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam.

Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala
 juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud
 mõrsja.

Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat:
 „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.

Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.”

  Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik
 uueks!” Tema ütles: „Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja
 tõelised!”

Ja ta ütles mulle: „See on sündinud! Mina olen A ja O,
 algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.

Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja
 tema saab minule pojaks.

Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja
 hoorajate ja nõidade ja ebajumalateenijate ja kõigi valetajate
 osa on tule ja väävliga põlevas järves, see on teine surm.”

Nägemus uuest Jeruusalemmast Minu juurde tuli üks seitsmest inglist, neist, kelle käes on
 seitse kaussi täis seitset viimset nuhtlust, ning ta rääkis
 minuga ja ütles: „Tule, ma näitan sulle mõrsjat, Talle naist!”

Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning
 näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas
 taevast Jumala juurest

ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima
 kivi sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall.

Sellel on suur ja kõrge müür ning kaksteist väravat
 ja väravate peal kaksteist inglit; ning väravate peale on
 kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste kaheteistkümne suguharu
 nimed.

Päevatõusu pool on kolm väravat, põhja pool kolm väravat,
 lõuna pool kolm väravat, õhtu pool kolm väravat.

Ja linna müüril on kaksteist aluskivi ning nende
 peal Talle kaheteistkümne apostli nimed.

Ja sellel, kes minuga rääkis, oli käes kuldpilliroog, et
 mõõta linna ja selle väravaid ja selle müüri.

Linn on nelinurkne ning ta pikkus on võrdne laiusega.
 Ta mõõtis linna pillirooga - kaksteist tuhat vagu. Ta
 pikkus ja laius ja kõrgus on võrdsed.

Ja ta mõõtis tema müüri - sada nelikümmend neli küünart
 inimese, see tähendab ingli mõõdu järgi.

Selle müür on jaspisest ning linn ise puhtast
 kullast, selge klaasi sarnane.

Ja linna müüri aluskivid on ehitud igasuguste kalliskividega.
 Esimene aluskivi on jaspis, teine safiir, kolmas kaltsedon,
 neljas smaragd,

viies sardoonüks, kuues karneool, seitsmes krüsoliit,
 kaheksas berüll, üheksas topaas, kümnes krüsopraas,
 üheteistkümnes hüatsint, kaheteistkümnes ametüst.

Kaksteist väravat on kaksteist pärlit,
 iga värav ühest pärlist, ning linna tänav on puhtast
 kullast otsekui läbipaistev klaas.

Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõigeväeline
 Jumal, on selle tempel, ning Tall.

Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle
 paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema lamp on
 Tall.

Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa
 kuningad toovad sinna oma hiilguse.

Tema väravaid ei lukustata päeval, ent ööd seal ei
 olegi.

Ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse.
Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb
 jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud Talle
 eluraamatusse.