Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Nägemus seitsmest raevukausist ja seitsmest nuhtlusest Ma nägin taevas veel teist tunnustähte, suurt ja imelist:
 seitse inglit, kelle käes oli seitse viimset nuhtlust, sest
 nendes jõudis lõpule Jumala raev.

Ja ma nägin otsekui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes
 olid võitnud metsalise ning ta kuju ja ta nime arvu, seisvat
 klaasmere ääres, Jumala kandled käes.

Nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja Talle laulu:
 „Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas!

Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu nime? Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saanud avalikuks.”

  Pärast seda ma nägin: tunnistustelgi pühamu avanes
 taevas

ning need seitse inglit, kelle käes oli seitse nuhtlust,
 tulid templist välja, üll puhas särav linane riie, kuldvöödega
 vöötatud rinde alt.

Ja üks neljast olevusest andis seitsmele inglile seitse
 kuldkaussi, täis selle Jumala raevu, kes elab igavesest ajast igavesti,

ning tempel sai täis suitsu Jumala kirkusest ja tema väest
 ning ükski ei võinud minna templisse enne, kui olid lõpetatud
 seitsme ingli seitse nuhtlust.