Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
56Issanda lepingu pidaja tasuNõnda ütleb Issand:
 Pange tähele õigust
 ja olge õiglased,
 sest mu pääste on ligidal
 ja mu õiglus ilmumas! 

Õnnis on inimene, kes nõnda teeb,
 inimlaps, kes selles püsib,
 kes peab hingamispäeva ega riku seda,
 ja kes hoiab oma kätt igast kurjast teost. 

Ärgu rääkigu ega öelgu
 Issandaga liitunud võõras:
 „Issand eraldab mind muidugi oma rahvast!”
 Ja kohitsetu ärgu öelgu:
 „Vaata, ma olen kuivanud puu!” 

Sest nõnda ütleb Issand:
 Kohitsetuile, kes peavad mu hingamispäevi
 ja valivad, mis on mu meele järgi,
 ja peavad kinni mu lepingust, 

neile ma annan oma kojas
 ja oma müüride vahel
 mälestusmärgi ja nime,
 parema kui pojad ja tütred:
 mina annan neile igavese nime,
 mida ei saa hävitada. 

Ja võõrad, kes on liitunud Issandaga,
 teenivad teda ja armastavad Issanda nime,
 et saada tema sulaseiks,
 kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda
 ja kes peavad kinni mu lepingust - 

needki ma viin oma pühale mäele
 ja ma rõõmustan neid oma palvekojas,
 ja nende põletus- ja tapaohvrid
 on mu altari peal meelepärased;
 sest mu koda nimetatakse palvekojaks
 kõigile rahvastele. 

Issanda, Iisraeli hajutatuid koguva Jumala ütlus:
 Ma kogun tema juurde veelgi,
 lisaks neile,
 kes tema juurde on kogutud. 

Iisraeli ebajumalateenistus on hukkamõistetavKõik loomad väljal,
 tulge sööma,
 tulge, kõik metsloomad! 

Tema vahimehed on kõik pimedad,
 nad ei mõista midagi,
 nad kõik on nagu tummad koerad,
 kes ei saa haukuda;
 nad armastavad tukkuda,
 magavad norinal. 

Nad on aplad koerad,
 kes ei saa iialgi küllalt.
 Nad on karjased,
 kellel ei ole arusaamist.
 Kõik nad pöörduvad oma teed,
 igaüks eranditult oma kasu poole: 

„Tulge, ma toon veini,
 rüüpame vägijooki!
 Olgu homne päev nagu tänane,
 veel palju suurepärasem!”