Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
45Koores on Jumala tööriistNõnda ütleb Issand oma võitule Kooresele,
 kelle paremast käest ma olen kinni haaranud,
 et alistada tema ees rahvaid
 ja päästa lahti kuningate vöösid,
 et avada tema ees uksi,
 et väravad ei jääks suletuks: 

Mina käin su ees
 ja teen kingud tasaseks;
 ma purustan vaskuksed
 ja raiun katki raudriivid. 

Ma annan sulle pimeduse varjust varandusi
 ja peidupaikadest aardeid,
 selleks et sa teaksid,
 et see olen mina, Issand, Iisraeli Jumal,
 kes sind on kutsunud nimepidi. 

Oma sulase Jaakobi
 ja oma valitu Iisraeli pärast
 ma kutsusin sind nimepidi
 ja andsin sulle aunime,
 ehkki sa mind ei tundnud. 

Mina olen Issand
 ja kedagi teist ei ole,
 ei ole ühtegi jumalat peale minu;
 mina vöötasin sind,
 ehkki sa mind ei tundnud, 

et teataks päikesetõusu ja -loojaku pool,
 et ei ole ühtegi peale minu;
 mina olen Issand
 ja kedagi teist ei ole. 

Mina valmistan valguse ja loon pimeduse,
 mina annan õnne ja toon õnnetuse,
 mina, Issand, teen seda kõike. 

Jumal on kõige LoojaKastke, taevad, ülalt
 ja pilved, pange voolama õiglus!
 Avanegu maa, et idaneks õnnistus
 ja ühtlasi võrsuks õiglus!
 Mina, Issand, olen selle loonud. 

Häda sellele,
 kes riidleb oma valmistajaga -
 kild teiste savikildude seas.
 Kas ütleb savi oma vormijale:
 „Mis sa teed?”
 ja su töö:
 „Tal ei ole käsi!”? 

Häda sellele,
 kes ütleb isale:
 „Miks sa sigitad?”
 või naisele:
 „Miks oled sünnitusvaludes?”! 

Nõnda ütleb Issand,
 Iisraeli Püha ja tema Looja:
 Kas te küsitlete mind mu laste kohta
 ja annate mulle käsu mu kätetöö jaoks? 

Mina tegin maa
 ja lõin inimesed selle peale;
 minu käed võlvisid taeva
 ja ma käsutasin kõiki tema vägesid. 

Ma äratasin tema õiguse läbi
 ja ma teen kõik ta teed tasaseks;
 tema ehitab mu linna
 ja vabastab mu vangid
 hinnata ja meeleheata,
 ütleb vägede Issand. 

Nõnda ütleb Issand:
 Egiptuse töövaev ja Etioopia kaubitsemine
 ja seebalased, pikakasvulised mehed,
 tulevad su juurde ja saavad su omaks;
 nad käivad su järel;
 tulevad ahelais ja kummardavad sind,
 palvetavad su poole:
 „Ainult sinu juures on Jumal ja teist ei ole,
 ei ole ühtegi muud Jumalat!” 

Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal,
 Iisraeli Jumal, Päästja! 

Häbenevad ja piinlikkust tunnevad
 kõik üheskoos,
 häbiga lähevad ebajumalate sepad. 

Aga Issand päästab Iisraeli
 igavese päästega:
 teil ei ole vaja häbeneda
 ega tunda piinlikkust,
 iialgi mitte. 

Sest nõnda ütleb Issand,
 taevaste Looja,
 tema, kes on Jumal,
 maa vormija ning valmistaja;
 tema, selle rajaja,
 ei ole loonud seda tühjaks,
 vaid on valmistanud selle,
 et seal elataks:
 Mina olen Issand
 ja kedagi teist ei ole. 

Ei ole ma rääkinud salajas,
 maa pimedas paigas,
 ega ole ma öelnud Jaakobi soole:
 Otsige mind ilmaaegu.
 Mina, Issand, kõnelen õigust,
 kuulutan, mis on tõsi. 

Paabeli jumalad ei päästaKogunege ja tulge,
 liginege üheskoos,
 rahvaste pääsenud!
 Ei ole arusaamist neil,
 kes kannavad puukujusid
 ja palvetavad jumala poole,
 kes ei suuda päästa. 

Kuulutage ja tooge esile,
 pidagu nad isekeskis nõu:
 kes on seda kuulutanud muistsest peale,
 teatavaks teinud ammusest ajast?
 Kas mitte mina, Issand?
 Ei ole ju muud jumalat peale minu,
 kes oleks õiglane Jumal ja Päästja,
 mitte ühtegi peale minu. 

Pöörduge minu poole
 ja laske endid päästa,
 kõik maailma ääred,
 sest mina olen Jumal
 ja kedagi teist ei ole! 

Ma olen iseeneses vandunud,
 mu suust on välja tulnud tõde,
 tagasivõetamatu sõna:
 Minu ees peab nõtkuma iga põlv,
 kõik keeled peavad andma mulle vande. 

Üksnes Issandas -
 nõnda öeldakse minu kohta -
 on õigus ja jõud,
 tema juurde tulevad häbenedes kõik,
 kes on olnud tema peale vihased. 

Issandas saab õigeks
 ja auliseks
 kogu Iisraeli sugu.