Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
1Juuda patudJesaja, Aamotsi poja nägemus, mida ta nägi Juuda ja Jeruusalemma kohta Juuda kuningate Ussija, Jootami, Aahase ja Hiskija päevil: 
Kuule, taevas,
 ja maa, pane tähele,
 sest Issand kõneleb:
 Mina kasvatasin lapsi
 ja lasksin neil sirguda suureks,
 aga nemad astusid üles mu vastu. 

Härg tunneb oma peremeest
 ja eesel oma isanda sõime,
 aga Iisrael ei tunne,
 mu rahvas ei taha mõista. 

Häda patusele rahvale,
 süüga koormatud rahvale,
 kurjategijate soole,
 kõlvatuile lastele!
 Nad on jätnud maha Issanda,
 nad on põlanud Iisraeli Püha,
 nad on pööranud talle selja. 

Kuhu tuleks teid veel lüüa
 teie tõrksuse jätkudes?
 Pea on üleni haige
 ja süda täiesti jõuetu. 

Jalatallast pealaeni
 ei ole midagi tervet:
 aina vermed, muhud ja värsked haavad,
 mida ei ole puhastatud ega seotud
 ega õliga leevendatud. 

Teie maa on laastatud,
 linnad tulega põletatud,
 võõrad söövad teie põllud tühjaks
 otse teie silme all.
 Kõik on laastatud
 otsekui segipaisatud Soodom. 

Siioni tütar on jäänud üksi
 otsekui vahionn viinamäel,
 otsekui öömaja kurgipõllul,
 otsekui sissepiiratud linn. 

Kui vägede Issand
 ei oleks meile jätnud pääsenuid,
 olgugi pisut,
 oleksime olnud nagu Soodom,
 Gomorra sarnased. 

Manitsus tõsiseks patukahetsuseksKuulge Issanda sõna,
 Soodoma pealikud,
 pane tähele meie Jumala õpetust,
 Gomorra rahvas! 

Milleks mulle teie tapaohvrite hulk?
 ütleb Issand.
 Ma olen küllastunud
 teie põletusohvrite jääradest
 ja nuumveiste rasvast.
 Härjavärsside, tallede ja sikkude veri
 ei meeldi mulle. 

Kui te tulete vaatama mu palet,
 kes nõuab siis teilt
 mu õuede tallamist? 

Ärge tooge enam tühiseid ande,
 ohvrisuits on mulle vastumeelt.
 Noorkuu ja hingamispäev,
 koguduse kokkukutsumine -
 ma ei salli nurjatust
 ja pühapidamist ühtaegu. 

Mu hing vihkab
 teie noorkuid ja seatud pühi;
 need on mulle koormaks,
 ma olen tüdinud neid talumast. 

Kui te käsi sirutate,
 peidan ma oma silmad teie eest,
 kui te ka palju palvetate,
 ei kuule ma mitte,
 sest teie käed on täis verd! 

Peske endid, puhastage endid,
 saatke oma tegude kurjus mu silme eest,
 lakake paha tegemast! 

Õppige tegema head,
 nõudke õigust, aidake rõhutut,
 mõistke vaeslapsele õigust,
 lahendage lesknaiste kohtuasju! 

Tulge nüüd ja seletagem isekeskis,
 ütleb Issand.
 Kuigi teie patud on helepunased,
 saavad need lumivalgeks;
 kuigi need on purpurpunased,
 saavad need villa sarnaseks. 

Kui te tahate ja kuulate,
 siis te saate süüa maa parimat vilja. 

Aga kui te tõrgute ja panete vastu,
 siis sööb teid mõõk.
 Jah, Issanda suu on kõnelnud. 

Kohus Siioni üle ja tema lunastusKuidas küll sai hooraks ustav linn?
 Ta oli täis õigust, õiglus asus seal.
 Aga nüüd - tapjad! 

Su hõbe on muutunud räbuks,
 su vein on veega lahjendatud. 

Su vürstid on tõrksad
 ja varaste seltsimehed:
 igaüks armastab meelehead
 ja himustab kingitusi.
 Vaeslapsele
 ei tee nad õigust
 ja lesknaise kohtuasi
 ei jõua nende ette. 

Seepärast ütleb Jumal,
 vägede Issand, Iisraeli Vägev:
 Ma tunnen rõõmu oma vastastest
 ja maksan kätte oma vaenlastele. 

Ma pööran su vastu oma käe
 ja puhastan su räbu otsekui leelisega
 ning eraldan sinust kõik tina. 

Siis ma annan sulle taas
 kohtumõistjaid nagu muistegi,
 ja nõuandjaid, nagu oli alguses.
 Seejärel hüütakse sind
 õigluse linnaks,
 ustavaks linnaks. 

Siion lunastatakse kohtu
 ja tema pöördunud õigluse läbi. 

Aga üleastujate ja patuste langus
 tuleb ühekorraga,
 ja need, kes hülgavad Issanda,
 hukkuvad. 

Sest te peate häbenema tammede pärast,
 mida te ihaldasite,
 ja tundma piinlikkust rohuaedade pärast,
 mis te valisite. 

Sest te saate tamme sarnaseks,
 mille lehed närtsivad,
 ja olete otsekui rohuaed,
 millel ei ole vett. 

Tugev saab takuks
 ja tema tegu sädemeks:
 mõlemad põlevad üheskoos,
 aga kustutajat ei ole.