Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Hesekiel
30Egiptusemaa laastamineJa mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 
„Inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult ja ütle:
 Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Ulguge: „Oh seda päeva!” 

Sest päev on ligidal,
 Issanda päev on ligidal.
 Pilvine päev,
 paganate tund on tulnud. 

Mõõk tuleb Egiptuse kallale
 ja Etioopias on ahastus,
 kui Egiptuses langevad mahalöödud,
 võetakse tema rikkus
 ja kistakse maha alusmüürid. 

Etioopia, Puut, Luud ja kõik segarahvad
 ja Kuub ja liidumaa pojad
 langevad koos nendega mõõga läbi. 

Nõnda ütleb Issand:
 Egiptuse toed langevad
 ja selle kõrk vägevus vajub alla.
 Migdolist Seveeneni
 langevad nad seal mõõga läbi,
 ütleb Issand Jumal. 

See muutub lagedaks laastatud maade hulgas ja selle linnad
 on varemeiks tehtud linnade hulgas. 

Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma süütan
 tule Egiptuses ja kõik selle abistajad varisevad kokku. 

Sel päeval lähevad mu juurest käskjalad laevadel hirmutama
 muretut Etioopiat; ja neile tuleb ahastus Egiptuse päeval:
 tõesti, vaata, see tuleb! 

Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Ma teen lõpu Egiptuse toredusele
 Paabeli kuninga Nebukadnetsari käe läbi. 

Tema ja ta rahvas koos temaga,
 julmimad paganate hulgast,
 tuuakse maad hävitama;
 nemad paljastavad oma mõõgad
 Egiptuse vastu
 ja täidavad maa
 mahalöödutega. 

Ma teen jõed kuivaks
 ja müün maa kurjade kätte;
 ma laastan maa ja kõik, mis seal on,
 võõraste käe läbi.
 Mina, Issand, olen rääkinud. 

Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Ma hävitan ebajumalad
 ning kaotan võimukandjad Noofist
 ja vürstid Egiptusemaalt -
 neid ei ole enam.
 Ma toon Egiptusemaale hirmu. 

Ma laastan Patrose,
 süütan tule Soanis
 ja mõistan kohut Noo üle. 

Ma valan oma tulise viha Siini,
 Egiptuse kantsi peale,
 ja hävitan Noo toreduse. 

Ma süütan tule Egiptuses,
 Siin väänleb suurtes valudes,
 Noo vallutatakse
 ja Noofil on vaenupäevad. 

Aaveni ja Pii-Beseti noored mehed
 langevad mõõga läbi
 ja nad ise peavad minema vangi. 

Tahpanheesis pimeneb päev,
 kui ma murran seal
 Egiptuse valitsuskepid;
 siis lõpeb seal
 tema kõrk vägevus,
 pilv katab teda
 ja ta tütred lähevad vangi. 

Nõnda ma mõistan kohut
 Egiptuse üle,
 ja nad saavad tunda,
 et mina olen Issand.” 

Üheteistkümnendal aastal, esimese kuu seitsmendal päeval
 tuli mulle Issanda sõna; ta ütles: 

„Inimesepoeg, ma olen murdnud vaarao, Egiptuse kuninga
 käsivarre, ja vaata, seda ei seota, et see paraneks, ega panda
 sidet, et see seotuna oleks tugev mõõga haaramiseks. 

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaata, ma tulen
 vaarao, Egiptuse kuninga kallale ja murran tema käsivarred,
 niihästi tugeva kui murtu, ja lasen mõõga ta käest langeda. 

Ma pillutan egiptlased rahvaste sekka ja puistan neid
 mööda maid. 

Ma kinnitan Paabeli kuninga käsivarsi ja annan tema kätte
 oma mõõga; aga vaarao käsivarred ma murran ja ta oigab tema ees,
 nagu haavatud oigavad. 

Ma kinnitan Paabeli kuninga käsivarred, aga vaarao
 käsivarred langevad alla; ja nad saavad tunda, et mina olen
 Issand, kui ma annan oma mõõga Paabeli kuninga kätte, et ta
 sirutaks selle Egiptusemaa vastu. 

Ma pillutan egiptlased rahvaste sekka ja puistan neid
 laiali mööda maid; ja nad saavad tunda, et mina olen Issand.”