Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Habakuk
1Prohvet kaebab vägivalla pärastProhvet Habakuki nähtud ennustus: 
„Kui kaua, Issand,
 pean ma appi hüüdma,
 ilma et sa kuuleksid?
 Või sulle kisendama vägivalla pärast,
 ilma et sa aitaksid? 

Miks sa lased mind näha nurjatust
 ja vaatad ise seda õnnetust pealt?
 Hävitus ja vägivald on mu ees -
 on tulnud riid ja tõusnud tüli. 

Seepärast on Seadus jõuetu
 ja õigus ei tule iial esile.
 Sest õel piirab õiget -
 nõnda tekib väänatud õigus. 

Kaldealased karistajateksVaadake ringi paganate seas ja pange tähele,
 imestage ja hämmastuge!
 Sest teie päevil tehakse tegu,
 mida te ei usuks,
 kui sellest jutustataks. 

Sest vaata, ma lasen tõusta kaldealased + Vt Jr 37:9 seletust.  ,
 kibeda ja tormaka rahva,
 kes käib maa laiuti läbi,
 et vallutada eluasemeid,
 mis pole tema omad. 

Ta on kardetav ja julm,
 temast enesest tuleb
 ta õigus ja vägi. 

Tema hobused on kiiremad kui pantrid,
 metsikumad kui hundid õhtul.
 Tema ratsud trambivad -
 kaugelt tulevad ta ratsanikud,
 lendavad nagu saagile sööstvad kotkad. 

Kõik nad tulevad tegema vägivalda;
 nende näod vaatavad otse ette
 ja nad koguvad vange nagu liiva. 

Nad pilkavad kuningaid
 ja aukandjad on neile naerualuseks.
 Nad naeravad iga kindlust,
 kuhjavad kokku mulda
 ja vallutavad selle. 

Siis nad tormavad kui tuul
 ja tõttavad edasi.
 Nad teevad omaenese jõu enestele jumalaks. 

Prohvet tõreleb IssandagaEks ole sina, Issand,
 muistsest ajast mu püha Jumal?
 Ära lase meil surra!
 Issand! Sina oled nad pannud meie üle kohut mõistma,
 sina, kalju, oled määranud nad meile nuhtlejaiks. 

Sinu silmad on liiga puhtad selleks,
 et näha kurja,
 ja sina ei või vaadata õnnetust.
 Mispärast sa vaatad uskmatute peale,
 vaikid, kui õel neelab selle,
 kes on temast õigem, 

teed inimesed mere kalade sarnaseks,
 otsekui roomajaiks,
 kellel pole valitsejat? 

Need kõik tõmbavad nad õngega üles,
 veavad oma noota ja koguvad võrku;
 seepärast nad rõõmustavad ja hõiskavad. 

Seepärast ohverdavad nad oma noodale
 ja suitsutavad võrgule,
 sest nende abil on nende saak rasvane
 ja roog rammus. 

Kas nad võivad nõnda lõpmatult
 tühjendada oma noota,
 rahvaid armuta tappes?