Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
4Samaaria hukkamõistmineKuulge seda sõna, Baasani lihavad lehmad,
 kes te olete Samaaria mäel,
 kes te rõhute viletsaid
 ja teete liiga vaestele,
 kes te ütlete oma isandaile:
 „Tooge meile juua!” 

Issand Jumal on vandunud
 oma pühaduse juures:
 Vaata, teile tulevad tõesti päevad,
 kui teid lohistatakse haakidega
 ja viimaseid teist kalapüügikonksudega. 

Te peate müüriaukudest välja tulema,
 igaüks üksikult,
 ja teid heidetakse Harmonile,
 ütleb Issand. 

Minge Peetelisse ja astuge käsust üle,
 veel rohkem astuge käsust üle Gilgalis:
 tooge hommikuti oma tapaohvreid,
 iga kolme päeva järel oma kümniseid. 

Suitsutage hapnenust tänuohvrit
 ja kuulutage välja vabatahtlikud annetused,
 tehke need teatavaks!
 Sest seda te armastate, Iisraeli lapsed,
 ütleb Issand. 

Iisrael ei õpi Jumala karistustestMina andsin teile küll jõudehambad
 kõigis teie linnades
 ja leivapuuduse kõigis teie paigus,
 aga te ei pöördunud tagasi minu juurde,
 ütleb Issand. 

Mina hoidsin ka vihma teist eemal,
 kui oli veel kolm kuud lõikuseni;
 ma lasksin sadada ühele linnale,
 aga teisele linnale ei lasknud ma sadada;
 üks põld sai vihma, aga teine põld,
 millele vihma ei tulnud, kuivas ära. 

Siis tulid tuikudes kaks, kolm linna
 ühte linna vett jooma,
 kuid ei saanud kustutada oma janu;
 ometi ei pöördunud te tagasi minu juurde,
 ütleb Issand. 

Mina lõin teid viljakõrvetuse ja -roostega,
 lasksin kuivada teie rohuaiad ja viinamäed,
 röövikud sõid ära teie viigi- ja õlipuud,
 aga te ei pöördunud tagasi minu juurde,
 ütleb Issand. 

Mina läkitasin teie sekka katku nagu Egiptuses,
 tapsin mõõgaga teie noored mehed,
 samuti viidi ära teie hobused;
 ja ma lasksin tõusta teile ninna
 kõrbelõhna teie leeridest,
 aga te ei pöördunud tagasi minu juurde,
 ütleb Issand. 

Ja ma paiskasin teid segi,
 nagu Jumal paiskas segi Soodoma ja Gomorra;
 te olite otsekui tulest tõmmatud tukk,
 aga te ei pöördunud tagasi minu juurde,
 ütleb Issand. 

Seepärast, Iisrael,
 ma talitan sinuga nõnda.
 Et ma sulle seda teen,
 siis valmistu, Iisrael,
 kohtama oma Jumalat! 

Sest vaata, tema on see,
 kes valmistab mäed ja loob tuule,
 kes ilmutab inimesele oma mõtteid,
 kes teeb koidu ja pimeduse
 ja kes kõnnib maa kõrgendikel -
 Issand, vägede Jumal on tema nimi.