Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Ohvriannid kogudusetelgi ja altari pühitsemiseks Sel päeval, mil Mooses oli lõpetanud elamu püstitamise ja oli
 seda võidnud ning pühitsenud, ja oli võidnud ning pühitsenud ka kõiki
 selle riistu ja altarit ja kõiki selle riistu,

ohverdasid Iisraeli vürstid, nende perekondade pead; need olid
 suguharude vürstid, need, kes seisid äraloetute eesotsas.

Nad tõid oma ohvriannina Issanda ette kuus kaetud vankrit ja
 kaksteist härga, vanker kahe ja härg ühe vürsti kohta; nad tõid need
 elamu ette.

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Võta neilt need ja need olgu kogudusetelgi teenistuse tarvis;
 anna need leviitidele, igaühele vastavalt ta teenistusele!”

Ja Mooses võttis vankrid ja härjad ning andis need leviitidele.
Kaks vankrit ja neli härga andis ta Geersoni poegadele, vastavalt
 nende teenistusele.

Neli vankrit ja kaheksa härga andis ta Merari poegadele,
 vastavalt nende teenistusele preester Aaroni poja Iitamari käe all.

Aga Kehati poegadele ei andnud ta ühtegi, sest nende hooleks olid
 pühad asjad, mida nad pidid õlal kandma.

Ja vürstid tõid altari pühitsusanni sel päeval, mil seda võiti;
 ja vürstid viisid oma ohvrianni altari ette.

Ja Issand ütles Moosesele: „Iga vürst viigu eri päeval oma
 ohvriand altari pühitsusanniks!”

Siis tõi esimesel päeval oma ohvrianni Nahson, Amminadabi poeg
 Juuda suguharust.

Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad
 täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Nahsoni, Amminadabi poja ohvriand.

Teisel päeval tõi Netaneel, Suuari poeg, Issaskari vürst.
Tema tõi oma ohvriannina ühe hõbevaagna, saja kolmekümne
 seeklise, ühe hõbekausi, seitsmekümneseeklise püha
 seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roaohvriks,

ühe nõu, kümne-kuldseeklise, täis suitsutusrohtu,
ühe noore härjavärsi, ühe jäära, ühe aastase oinastalle
 põletusohvriks,

ühe noore siku patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Netaneeli, Suuari poja ohvriand.

Kolmandal päeval Sebuloni poegade vürst Eliab, Heeloni poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Eliabi, Heeloni poja ohvriand.

Neljandal päeval Ruubeni poegade vürst Elisuur, Sedeuuri poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Elisuuri, Sedeuuri poja ohvriand.

Viiendal päeval Siimeoni poegade vürst Selumiel Suurisaddai poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Selumieli, Suurisaddai poja ohvriand.

Kuuendal päeval Gaadi poegade vürst Eljasaf, Deueli poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Eljasafi, Deueli poja ohvriand.

Seitsmendal päeval Efraimi poegade vürst Elisama, Ammihudi poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Elisama, Ammihudi poja ohvriand.

Kaheksandal päeval Manasse poegade vürst Gamliel, Pedasuuri poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline, üks
 hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Gamlieli, Pedasuuri poja ohvriand.

Üheksandal päeval Benjamini poegade vürst Abidan, Gideoni poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Abidani, Gideoni poja ohvriand.

Kümnendal päeval Daani poegade vürst Ahieser, Ammisaddai poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Ahieseri, Ammisaddai poja ohvriand.

Üheteistkümnendal päeval Aaseri poegade vürst Pagiel, Okrani poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Pagieli, Okrani poja ohvriand.

Kaheteistkümnendal päeval Naftali poegade vürst Ahira, Eenani poeg.
Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen, saja kolmekümne seekline,
 üks hõbekauss, seitsmekümneseekline püha seekli järgi, mõlemad täis
 õliga segatud peent jahu roaohvriks,

üks nõu, kümne-kuldseekline, täis suitsutusrohtu,
üks noor härjavärss, üks jäär, üks aastane oinastall põletusohvriks,
üks noor sikk patuohvriks,
ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast
 oinastalle. See oli Ahira, Eenani poja ohvriand.

Need olid altari pühitsusannid Iisraeli vürstidelt selle
 võidmispäeval: kaksteist hõbevaagnat, kaksteist hõbekaussi, kaksteist kuldnõu;

iga hõbevaagen oli saja kolmekümne seekline ja iga hõbekauss
 seitsmekümnene; kogu riistade hõbedat oli kaks tuhat nelisada püha
 seekli järgi;

kaksteist kuldnõu, täis suitsutusrohtu, iga nõu kümneseekline
 püha seekli järgi; kogu nõude kulda oli sada kakskümmend seeklit.

Kõiki põletusohvri loomi oli kaksteist härjavärssi, kaksteist
 jäära, kaksteist aastast oinastalle ja nende juurde kuuluv roaohver;
 ja kaksteist noort sikku oli patuohvriks.

Ja kõiki tänuohvri loomi oli kakskümmend neli härga,
 kuuskümmend jäära, kuuskümmend sikku, kuuskümmend aastast oinastalle.
 Need olid altari pühitsusannid pärast selle võidmist.

Ja kui Mooses läks kogudusetelki Issandaga rääkima, siis ta
 kuulis häält, mis kõnetas teda tunnistuslaeka peal olevalt kaanelt,
 kahe keerubi vahelt. Ja Issand rääkis temaga.