Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
22Baalak kutsub Bileami Ja Iisraeli lapsed läksid teele ning lõid leeri üles Moabi
 lagendikele teisele poole Jordanit Jeeriko kohale.

Aga Baalak, Sippori poeg, nägi kõike, mida Iisrael oli teinud emorlastega.
Ja moabid kartsid väga seda rahvast, sest see oli suur; ja
 moabid värisesid hirmust Iisraeli laste ees.

Ja moabid ütlesid Midjani vanemaile: „Nüüd sööb see jõuk
 paljaks kogu meie ümbruse, otsekui härg näsib väljalt rohu.” Baalak,
 Sippori poeg, oli sel ajal Moabi kuningas.

Tema läkitas käskjalad Bileami, Beori poja juurde Petoori, mis
 on Frati jõe ääres Amau poegade maal, teda kutsuma, käskides öelda:
 „Vaata, Egiptusest on tulnud üks rahvas; näe, see ujutab maa üle ja
 on asunud elama mu naabrusesse.

Tule nüüd ja nea mulle ära see rahvas, sest ta on minust vägevam!
 Vahest suudan, et me lööme teda ja ma ajan ta maalt välja,
 sest ma tean, et keda sina õnnistad, see on õnnistatud, ja keda sina
 nead, see on neetud.”

Siis läksid Moabi vanemad ja Midjani vanemad ja neil oli kaasas
 tõekuulutaja tasu; nad tulid Bileami juurde ja andsid temale edasi
 Baalaki sõnad.

Ja tema ütles neile: „Jääge selleks ööks siia, siis ma saadan
 teiega tagasi sõna, mis Issand mulle ütleb!” Ja Moabi vürstid
 jäid Bileami juurde.

Ja Jumal tuli Bileami juurde ning küsis: „Kes on need mehed su
 juures?”

Ja Bileam vastas Jumalale: „Baalak, Sippori poeg, Moabi
 kuningas, on läkitanud minu juurde:

vaata, Egiptusest on tulnud üks rahvas ja ujutab maa üle. Tule
 nüüd, nea ta mulle ära, vahest suudan teda võitluses võita ja minema
 ajada!”

Aga Jumal ütles Bileamile: „Ära mine koos nendega, sa ei tohi
 needa seda rahvast, sest ta on õnnistatud!”

Ja Bileam tõusis hommikul üles ning ütles Baalaki vürstidele:
 „Minge oma maale, sest Issand ei luba mind minna koos
 teiega!”

Ja Moabi vürstid võtsid kätte ja tulid Baalaki juurde ning
 ütlesid: „Bileam keeldus meiega kaasa tulemast.”

Aga Baalak läkitas uuesti vürste, rohkem ja neist auväärsemaid.
Ja need tulid Bileami juurde ning ütlesid temale: „Nõnda ütleb
 Baalak, Sippori poeg: Ära keeldu tulemast mu juurde,

sest ma tahan osutada sulle väga suurt au ja ma teen kõik, mis
 sa minult nõuad. Tule siis ja nea mulle ära see rahvas!”

Aga Bileam vastas ja ütles Baalaki sulastele: „Isegi kui Baalak
 annaks mulle oma koja täie hõbedat ja kulda, ei või ma üle astuda
 Issanda, oma Jumala käsust ei väikeses ega suures asjas.

Aga jääge siis nüüd ka selleks ööks siia, et saaksin teada, mis
 Issand mulle veel ütleb!”

Ja Jumal tuli öösel Bileami juurde ning ütles temale: „Kui need
 mehed on tulnud sind kutsuma, siis võta kätte, mine koos nendega, aga
 tee ainult seda, mis ma sulle ütlen!”

Ja Bileam tõusis hommikul üles, saduldas oma emaeesli ja läks
 koos Moabi vürstidega.

Issanda ingel ja Bileami eesel Aga kui ta läks, süttis Jumala viha põlema ja Issanda ingel
 seadis ennast teel temale vastu; tema aga ratsutas oma emaeesli
 seljas, ja ta kaks poissi olid koos temaga.

Kui emaeesel nägi Issanda inglit tee peal seisvat, paljastatud
 mõõk käes, siis emaeesel põikas teelt ja läks väljale; aga Bileam lõi
 emaeeslit, et ta pöörduks teele.

Siis seisis Issanda ingel viinamägede kitsasteel, millel oli
 müür kummalgi pool.

Kui emaeesel nägi Issanda inglit, siis ta surus ennast seina
 ligi ja pigistas Bileami jala vastu seina; ja Bileam lõi teda veel korra.

Siis Issanda ingel läks edasi ja seisis kitsas kohas, kus ei
 olnud teed pöördumiseks paremale ega vasakule.

Kui emaeesel nägi Issanda inglit, siis ta heitis maha Bileami
 all; aga Bileami viha süttis põlema ja ta lõi emaeeslit kepiga.

Siis Issand avas emaeesli suu ja too küsis Bileamilt:
 „Mis ma sulle olen teinud, et sa nüüd lõid mind kolm korda?”

Ja Bileam vastas emaeeslile: „Sellepärast et sa tembutasid
 minuga. Kui mul oleks mõõk käes, ma tõesti tapaksin su
 nüüd!”

Aga emaeesel ütles Bileamile: „Eks ma ole sinu emaeesel, kelle
 seljas sa oled ratsutanud kogu aja kuni tänapäevani? Kas mul on olnud
 viisiks sulle nõnda teha?” Ja tema vastas: „Ei!”

Siis Issand tegi lahti Bileami silmad ja ta nägi Issanda inglit
 tee peal seisvat, paljastatud mõõk käes. Siis ta kummardas ja heitis
 silmili maha.

Ja Issanda ingel ütles temale: „Mispärast sa lõid oma emaeeslit
 kolm korda? Vaata, ma olen su vastu välja astunud, sest hukutav on
 see tee minu ees.

Emaeesel nägi mind ja põikas mu eest need kolm korda. Kui ta ei
 oleks pöördunud mu eest, ma tõesti oleksin nüüd tapnud sinu ja jätnud
 tema elama.”

Siis Bileam ütles Issanda inglile: „Ma tegin pattu, sest ma ei
 teadnud, et sina seisid tee peal mu vastas. Kui see nüüd sinu silmis
 on paha, siis ma lähen tagasi.”

Aga Issanda ingel vastas Bileamile: „Mine koos meestega, aga
 räägi ainult seda, mis mina sulle ütlen!” Ja Bileam läks koos Baalaki
 vürstidega.

Bileam ja Baalak Kui Baalak kuulis, et Bileam tuli, siis ta läks temale vastu
 Moabimaa linna, mis oli Arnoni piiril, maa kaugeimas osas.

Ja Baalak ütles Bileamile: „Kas ma ei ole tungivalt läkitanud
 su juurde sind kutsuma? Miks sa ei tulnud mu juurde? Kas ma tõesti ei
 suuda sind austada?”

Aga Bileam vastas Baalakile: „Vaata, ma olen tulnud su juurde!
 Kas ma aga ise oskan nüüd midagi rääkida? Ma räägin seda, mis Jumal
 mulle suhu paneb.”

Siis Bileam läks koos Baalakiga ja nad tulid Kirjat-Husotti.
Ja Baalak tappis veiseid, lambaid ja kitsi ning läkitas Bileamile
 ja vürstidele, kes olid koos temaga.

Aga järgmisel hommikul võttis Baalak Bileami ja viis tema üles
 Baali kõrgendikele, kust ta nägi tolle rahva äärt.