Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Iisrael saab seaduselaeka tagasi Ja Issanda laegas oli vilistite väljadel seitse kuud.
Ja vilistid kutsusid kokku preestrid ja ennustajad, öeldes: „Mida
 peaksime tegema Issanda laekaga? Õpetage meid, kuidas saaksime selle
 koju läkitada?”

Ja need ütlesid: „Kui te Iisraeli Jumala laeka ära saadate, siis
 ärge saatke seda tühjalt, sest te peate temale kindlasti tasuma
 süüohvri; siis te saate terveks ja saate teada, miks tema käsi ei
 lahku!”

Kui vilistid küsisid: „Milline on see süüohver, mida me temale peame
 tasuma?”, siis nad vastasid: „Vilistite vürstide arvu järgi viis
 kuldpaiset ja viis kuldhiirt, sest sama nuhtlus on olnud kõigil, ka
 teie vürstidel.

Valmistage siis kujud oma veripaisetest ja kujud hiirtest,
 kes maad hävitavad, ja andke au Iisraeli Jumalale! Vahest ta kergendab
 oma kätt, mis on teie peal, ja teie jumalate ja teie maa peal!

Sest miks teete oma südamed kõvaks, nagu egiptlased ja vaarao
 tegid oma südamed kõvaks? Eks olnud nõnda, et kui ta näitas neile oma
 jõudu, siis nad lasksid Iisraeli lapsed minema ja need tulid ära?

Võtke ja seadke nüüd valmis üks uus vanker ja võtke kaks
 imetajat lehma, kelle peal veel iket ei ole olnud, ja rakendage
 lehmad vankri ette, aga vasikad nende järelt viige koju!

Siis võtke Issanda laegas ja pange see vankrile; need kuldasjad,
 mis te temale süüohvriks tasute, asetage selle kõrvale karpi; siis
 saatke see minema, et see ära läheks!

Seejärel vaadake: kui ta läheb oma kodukandi poole, üles Beet-Semesisse,
 siis on tema meile seda suurt kurja teinud; aga kui mitte, siis
 teame, et tema käsi pole meisse puutunud, vaid see oli juhus, mis
 meid tabas.”

Ja mehed tegid nõnda: võtsid kaks imetajat lehma ja rakendasid
 vankri ette, aga nende vasikad nad sulgesid koju.

Ja nad asetasid vankrile Issanda laeka, karbi, kuldhiired ja oma
 paisete kujud.

Siis läksid lehmad otseteed Beet-Semesi poole, käies üha
 sedasama maanteed, ise ammudes; nad ei pöördunud ei paremale ega
 vasakule, ja vilistite vürstid käisid nende järel kuni Beet-Semesini.

Beet-Semesis oldi parajasti orus nisu lõikamas. Kui nad oma
 silmad üles tõstsid, siis nägid nad laegast ja rõõmustasid seda nähes.

Vanker tuli aga beetsemeslase Joosua põllule ja jäi sinna
 seisma; ja seal oli suur kivi. Siis nad lõhkusid vankripuud ja
 ohverdasid lehmad Issandale põletusohvriks.

Leviidid olid maha tõstnud Issanda laeka ja selle juures oleva
 karbi, milles olid kuldasjad, ja pannud suure kivi peale. Ja
 Beet-Semesi mehed ohverdasid sel päeval Issandale põletusohvreid ja
 tapsid tapaohvreid.

Ja kui need viis vilistite vürsti olid seda näinud, siis nad
 läksid selsamal päeval tagasi Ekronisse.

Ja need olid need kuldpaised, mis vilistid tasusid Issandale
 süüohvriks: Asdodi eest üks, Assa eest üks, Askeloni eest üks, Gati
 eest üks, Ekroni eest üks.

Ja kuldhiiri oli vastavalt nende viie vürsti kõigi vilistite
 linnade arvule, kindlustatud linnadest kuni lahtiste küladeni ja kuni
 suure kivini, mille peale nad asetasid Issanda laeka; see on
 tänapäevani alles beetsemeslase Joosua põllul.

Aga Beet-Semesi mehi löödi maha, sest nad olid vaadanud Issanda
 laekasse; ja ta lõi rahvast maha viiskümmend tuhat ja seitsekümmend
 meest. Ja rahvas leinas, et Issand oli löönud rahvast nii suure löögiga.

Ja Beet-Semesi mehed ütlesid: „Kes suudaks seista Issanda, selle
 püha Jumala ees? Kelle juurde peaks ta meie juurest minema?”

Ja nad läkitasid käskjalad ütlema Kirjat-Jearimi elanikele:
 „Vilistid on Issanda laeka tagasi toonud, tulge alla ja viige see
 eneste juurde!”