Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Issand kutsub Saamueli Ja poiss Saamuel teenis Issandat Eeli juhatusel; Issanda sõna oli
 neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased.

Aga kord kui Eeli, kelle silmad hakkasid tuhmiks jääma, nõnda et
 ta enam ei näinud, magas oma asemel,

kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Saamuel magas Issanda
 templis, seal, kus oli Jumala laegas,

hüüdis Issand Saamueli. Ja tema vastas: „Siin ma olen!”
Ja ta jooksis Eeli juurde ning ütles: „Siin ma olen, sest sa ju
 hüüdsid mind!” Aga tema vastas: „Mina pole sind hüüdnud. Mine tagasi,
 heida magama!” Ja ta läks ning heitis magama.

Aga Issand hüüdis jälle: „Saamuel!” Ja Saamuel tõusis ning läks
 Eeli juurde ja ütles: „Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!” Aga
 tema vastas: „Mina pole sind hüüdnud, mu poeg. Mine tagasi, heida
 magama!”

Aga Saamuel ei tundnud veel Issandat ja Issanda sõna ei olnud
 temale veel ilmutatud.

Ja Issand hüüdis Saamueli veel kolmandat korda. Ja ta tõusis ning
 läks Eeli juurde ja ütles: „Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!”
 Siis Eeli mõistis, et Issand oli hüüdnud poissi.

Ja Eeli ütles Saamuelile: „Mine heida magama, ja kui sind
 hüütakse, siis ütle: Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!”

Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel:
 „Saamuel! Saamuel!” Ja Saamuel vastas: „Räägi, sest su sulane
 kuuleb!”

Ja Issand ütles Saamuelile: „Vaata, mina teen Iisraelis midagi,
 mis igaühel, kes sellest kuuleb, paneb mõlemad kõrvad kumisema.

Sel päeval tahan ma Eelile tõeks teha kõik, mis ma tema soo
 kohta olen rääkinud, algusest lõpuni.

Ma olen ju talle kuulutanud, et ma mõistan igavesti kohut tema
 soo üle patu pärast, sest kuigi ta teadis, et ta pojad olid tõmmanud
 eneste peale needuse, ei ohjeldanud ta neid mitte.

Ja seepärast olen ma vandunud Eeli soole: Iialgi ei lepitata Eeli
 soo pattu, ei tapa- ega roaohvriga!”

Saamuel magas hommikuni ja avas alles siis Issanda koja uksed;
 aga Saamuel kartis jutustada nägemust Eelile.

Siis Eeli hüüdis Saamueli ja ütles: „Saamuel, mu poeg!”
 Ja see vastas: „Siin ma olen!”

Ja Eeli küsis: „Mis asi see oli, mis ta sulle rääkis? Ära ometi
 minu ees salga! Issand tehku sinuga seda ja teist, kui sa minu ees
 midagi salgad kõigest sellest, mis ta sulle rääkis!”

Siis jutustas Saamuel temale kõik ega salanud tema ees midagi.
 Ja Eeli ütles: „Tema on Issand, tehku tema, mis ta silmis hea on!”

Ja Saamuel kasvas ning Issand oli temaga ega lasknud ainsatki
 oma sõna tühja minna.

Ja kogu Iisrael Daanist kuni Beer-Sebani sai teada, et
 Saamuelist oli saanud ustav Issanda prohvet.

Ja Issand näitas ennast edaspidigi Siilos, sest Issand ilmutas
 ennast Siilos Saamuelile Issanda sõna läbi.