Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
44Ahistatud koguduse palveLaulujuhatajale: Korahi laste õpetuslaul. 
Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud,
 meie isad on meile jutustanud:
 suure teo oled sa teinud nende päevil,
 muistsel ajal. 

Sina ajasid paganarahvad ära oma käega,
 aga nemad sa istutasid asemele;
 sa purustasid rahvaste hõimud
 ja kihutasid nad minema. 

Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad
 ja nende käsivars ei aidanud neid,
 vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars
 ja sinu palge valgus,
 sest sul oli neist hea meel. 

Sina, mu Jumal ja mu kuningas,
 käsuta võit Jaakobile! 

Sinuga me paiskame maha oma rõhujad;
 sinu nimel tallame puruks oma vastased. 

Sest ma ei looda oma ammu peale
 ja mu mõõk ei too mulle võitu; 

vaid sina oled andnud meile võidu
 meie rõhujate üle
 ning oled saatnud häbisse
 meie vihamehed. 

Kogu päeva me kiidame Jumalat
 ning tahame su nime tänada igavesti. Sela. 

Ometi sa tõukasid ära
 ning häbistasid meid
 ega lähe välja meie sõjaväega. 

Sa paned meid taganema vaenlase eest
 ja meie vihamehed rüüstavad meid. 

Sina annad meid nende kätte söödaks
 nagu lambaid
 ja pillutad meid paganarahvaste sekka. 

Sa müüd oma rahva tühise hinna eest
 ega ole sul kasu nende müügihinnast. 

Sina paned meid teotuseks meie naabritele,
 irvitamiseks ja pilkamiseks meie ümbruskonnale. 

Sa teed meid mõistusõnaks paganate suus
 ja põhjuseks vangutada pead rahvaste seas. 

Iga päev on mu teotus mu ees,
 ja mu palge häbi katab mind 

teotajate ja pilkajate sõnade pärast,
 vaenlaste ja kättemaksuhimuliste pärast. 

See kõik on tulnud meie peale,
 ehkki me ei ole sind unustanud
 ega sinu lepingut rikkunud. 

Meie süda ei ole sinust loobunud
 ega meie sammud kõrvale kaldunud sinu teerajalt, 

et sa meid nii oled maha rõhunud šaakalite asupaigas
 ning oled meid katnud surmavarjuga. 

Kui me oleksime unustanud oma Jumala nime
 ning laotanud oma käed võõra jumala poole, 

eks Jumal oleks märganud seda?
 Sest tema tunneb ju südame saladusi. 

Ei, sinu pärast tapetakse meid kogu päev,
 meid arvatakse tapalambaiks. 

Virgu, Issand! Miks sa magad?
 Ärka üles, ära tõuka meid ära jäädavalt! 

Miks sa peidad oma palge
 ja unustad meie viletsuse ja meie häda? 

Meie hing on painutatud põrmu,
 meie ihu on kinni maa küljes. 

Tõuse meile appi
 ja lunasta meid oma helduse pärast!